Dades Ètiques

Equitat Digital - Dades etiques

De què estem parlant?

Diuen que és el petroli del s. XXI. Les dades són els conjunts de fets, xifres o informació que es poden processar, analitzar i interpretar per extreure coneixements valuosos. Poden tenir forma d’imatges, números, vídeos, àudio i molt més. Aquestes es recullen, emmagatzemen i processen mitjançant diverses tecnologies digitals. Les dades es fan servir per a millorar la presa de decisions, identificar patrons d’usos o consums,  relacions entre factors i crear models. 

La millora dels sistemes de processament se suma a la capacitat de capturar dades des de múltiples dispositius (més enllà dels mòbils: rellotges, càmeres, cotxes, neveres o plataformes educatives). Tot plegat genera un volum de dades pràcticament infinit, que alimenta la capacitat de generar prediccions i models capa cop més precisos i immediats. 

Quan parlem d’ètica i dades, ens referim a qüestionar les maneres de recollir, explotar i compartir les dades, valorant si s’ajusten als principis i valors morals que considerem importants. També atenent a com es respecten els drets digitals dels ciutadans pel que fa a la seva privadesa. En altres paraules, cal garantir que els usos que es fan de les dades tenen el propòsit de millorar el benestar de les persones.

Per què això és important
per a l’educació?

La introducció massiva de tecnologies digitals als espais educatius, sumada a la presència de plataformes d’aprenentatge de grans corporacions, posa les dades al centre del debat educatiu. Aquesta digitalització s’ha fet acceleradament, i sense saber del tot les conseqüències de les decisions preses pel que fa a privacitat i drets digitals de la infància. Human Rights Watch ha conclòs que “el 90% dels productes de tecnologia educativa analitzat posaven en risc o infringien els drets dels infants”. Les comunitats educatives encara no han disposat de temps, espais i referents per a tenir una participació informada d’aquesta transició digital. I fins i tot, de tenir la capacitat de tria d’alternatives. 

Com a educadors, cal ser conscients de les consideracions ètiques i debats que envolten les dades. Saber com es generen, salvaguarden i comercialitzen. Quines solucions hi ha disponibles. Conèixer els drets digitals de l’alumnat i reivindicar-los. 

Ara bé, les dades també ens ofereixen l’oportunitat de millorar l’educació. Disposar d’informació individualitzada en temps real pot alimentar potents eines de personalització educativa. Pot donar suport al docent per a desplegar sistemes d’avaluació formativa més rica i continuada. I fins i tot ajudar a les administracions educatives en la presa de decisions i disseny de política educativa. 

Com a actors educatius, tenim la responsabilitat de protegir les dades d’infants, adolescents i joves, i l’oportunitat de crear eines poderoses que ens ajudin a transformar l’educació, dins i fora de les aules.

/ les meves dades són meves? / hem plataformitzat l’educació? / qui decideix el que aprenc? / les meves dades són meves? / hem plataformitzat l’educació? / qui decideix el que aprenc? / les meves dades són meves? / hem plataformitzat l’educació? / qui decideix el que aprenc?

Quins són els reptes?

Com les dades poden servir a la millora educativa?

Sabem de la pressió burocràtica que tenen els centres educatius a l’hora de proveir de dades a les administracions educatives. I de la quantitat de dades que generen en temps real a través de les plataformes digitals d’aprenentatge. No obstant això, costa veure situacions en les quals aquestes dades són útils al professorat o tenen un impacte positiu en la millora dels aprenentatges de l’alumnat. Inclús en la presa de decisions des de l’administració. Considerem que un sistema transparent, ètic i robust tecnològicament que capturi dades anonimitzades de cada estudiant podria oferir interessants aplicacions pel que fa a la personalització educativa, la detecció de dificultats d’aprenentatge o la millora de l’avaluació.

De quines maneres generem consciència al voltant de les dades?

Aterrar el debat al voltant de les dades als centres i espais comunitaris mai és fàcil. Sembla quelcom massa complex i tecnològic, fora de l’àmbit d’intervenció. Per a posar-nos en marxa, aquest és el primer escull a superar. Més que ser experts en la gestió de dades i privacitat, el més interessant serà generar consciència i detonar diàlegs des de la curiositat i el pensament crític. Hi ha un interès creixent, models i principis a l’hora d’involucrar tota la comunitat educativa en aquest repte.

Què suposa la “plataformització” educativa?

Digitalitzar l’educació suposa un canvi de paradigma. Quan un contingut o lliçó es digitalitza, esdevé quelcom ubic i immediat. En positiu podem dir que fer accessible i obert l’aprenentatge està alineat amb els valors de la democratització del coneixement. D’altra banda, sabem que el fet d’oferir quelcom a tothom, no és el mateix que fer-ho equitatiu. En altres paraules, l’accés a recursos oberts, si no existeixen dispositius d’acompanyament i suport educatiu, pot suposar l’ampliació de les desigualtats. Això es dona principalment pel fet que l’alumnat amb més recursos, autoregulació, connectivitat a la llar i acompanyament adult, sempre tindrà més èxit en els entorns digitals no supervisat. D’altra banda, digitalitzar l’educació també ens porta riscos pel que fa a la privacitat de les dades, la burocratització dels aprenentatges o la privatització de les oportunitats educatives.

Posts relacionats

Projectes relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';