Escola Híbrida

Equitat Digital - Escola híbrida

De què estem parlant?

L’aprenentatge híbrid combina sessions presencials (offline) amb entorns virtuals (online). Ambdues modalitats poden donar-se dins i fora de l’aula física, i en treball grupal o individual. No parlem de l’experiència parcial i esbiaixada que ens ha quedat de l’aprenentatge remot i d’emergència hem experimentat els darrers anys. Una situació excepcional en confinament, amb manca de dispositius, de formació i planificació. Mirant endavant, creiem en una concepció flexible i evolutiva de la digitalització, que integra d’una manera natural i humanista les tecnologies en els centres educatius. Per tant, es proposa superar la dicotomia entre moments d’aprenentatge amb tecnologies digitals i sense tecnologies. Ja que, aquestes esdevenen eines sempre disponibles i al servei de docents i alumnat en el desenvolupament de situacions d’aprenentatge de qualitat i projectes significatius. Això ens convida a reflexionar sobre el valor de la presencialitat als centres, sobre la qualitat dels usos dels dispositius amb els quals convivim i sobre el rol dels docents que estan liderant aquesta transició. També en la manera que delimitem els temps i espais educatius. Sent conscients que no tots els centres disposen dels mateixos recursos i condicionants, i que, per tant, aquests canvis hauran de garantir també l’equitat del sistema educatiu.

Per què això és important
per a l’educació?

Les modalitats d’aprenentatge híbrid ofereixen una alta versatilitat. Això ens ajuda a adaptar el procés d’aprenentatge a les característiques pròpies de cada edat, etapa educativa.

o condicions individuals de l’alumne, i combina el millor de l’aprenentatge presencial (vincles personals, col·laboració, adhesió educativa) i virtual (asincronia, autogestió i accés a informació en temps real).

Un altre motiu per a experimentar modalitats híbrides és el potencial que tenen per a concebre el centre com un ecosistema obert i comunitari. On reconeixem que es pot aprendre en diversos moments, a diversos espais i d’infinites maneres. Connectant així el talent, coneixement i experiències que envolten totes les comunitats educatives. Això en si mateix és revolucionari, i les tecnologies digitals ens ajuden a fer-ho possible. 

El suport d’aquestes eines també ens serveix per a estar més connectats. Per a oferir un acompanyament educatiu a l’alumnat que sigui més continuat i personalitzat (fomentant la socialització, l’autonomia i l’atenció individualitzada). Així com involucrar i apropar les famílies a la quotidianitat educativa. 

Una aposta decidida cap a l’aprenentatge híbrid suposa també avançar cap a l’equitat digital. Primer de tot, per al tancament de les bretxes digitals d’accés i competències. Però també pel canvi cultural que suposa, naturalitzant la tecnologia com un recurs que ens ajuda a potenciar els projectes educatius de centre i la cohesió de la comunitat educativa.

/ com repensem els temps i espais? / com garantim l’equitat en els entorns virtuals? / com les tecnologies es tornen invisibles? / com repensem els temps i espais? / com garantim l’equitat en els entorns virtuals? / com les tecnologies es tornen invisibles? / com repensem els temps i espais? / com garantim l’equitat en els entorns virtuals? / com les tecnologies es tornen invisibles?

Quins són els reptes?

Com resignifiquem el model híbrid?

El desplegament accelerat d’eines digitals i la virtualitat d’urgència durant la pandèmia, ha esbiaixat la percepció que tenim del concepte híbrid. De fet, hi ha certa sensació que la tornada a les aules hauria de tornar-nos a la plena presencialitat. Cal fugir de la dicotomia d’extrems, entre presencialitat i virtualitat, per a construir noves realitats en les quals aprofitem el millor de la presencialitat i la virtualitat, però sempre connectats. Docents connectats a l’alumnat, famílies connectades als centres, equips docents connectats i comunitats educatives connectades. Amb el suport de les tecnologies que siguin necessàries i accessibles. Aquesta visió d’aprenentatge híbrid connectat, encara en fase d’experimentació, posa el focus en les persones. En arribar a tothom des de diversos temps i espais. I és un dels grans reptes pendents del nostre sistema educatiu.

De quines maneres podem reconfigurar els temps docents?

Les eines digitals poden donar suport en algunes tasques clau dels docents: disseny d’activitats, avaluació, comunicació, etc. Aquestes oportunitats configuren un nou rol docent, i conseqüentment una redistribució del temps entre: instrucció directa, investigació, avaluació, acompanyament personal, etc. Un bon aprofitament d’aquestes noves eines ha de servir per guanyar eficiència en aquelles tasques més mecàniques o burocràtiques, per a tenir més temps per acompanyar de manera propera i personalitzada a l’alumnat. De nou, creiem que la digitalització només valdrà la pena si els docents tenen més temps de qualitat per a créixer professionalment i acompanyar més i millor els aprenentatges diferenciats de cada estudiant.

Com les modalitats híbrides poden transformar les maneres d’avaluar?

Sempre diem que si canvies l’avaluació, ho canvies tot. Per tant, creiem que avançar cap a models híbrids pot començar des de l’experimentació de noves manera d’avaluar. Algunes eines digitals ens permeten dissenyar un procés avaluador més extensiu, constant, qualitatiu i asíncron. I fins i tot, comunitari.

Posts relacionats

Projectes relacionats

Amb qui estem treballant?

Miquel Àngel Prats

Vedruna

Montse Jiménez

URL

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';