Grup de treball Educació Híbrida

L’híbrida: Afavorirem l’equitat amb l’escola connectada?

HÉCTOR MARTÍNEZ / Impulsor del Laboratori Digital d’Oportunitats Educatives

El sistema educatiu actual està immers en un procés de digitalització educativa de molta rellevància: dispositius, connectivitat, orientacions i formacions de tota mena en clau de Competència Digital Docent. Però això no és suficient per garantir que l’espai digital no esdevé una nova escletxa d’inequitat, on afavorim les desigualtats, i no sabem aprofitar els avantatges que podrien aportar-nos les modalitats híbrides. Però, què vol dir exactament que l’aprenentatge esdevé híbrid?

El grup de treball d’Educació Híbrida, liderat per en Miquel Àngel Prats (Blanquerna) i la Montse Jiménez, ha estat plantejant quina podria ser la manera en què aquesta nova mirada envers la digitalització educativa podria afavorir l’equitat educativa. Per tant, buscàvem treballar sobre el repte de reconceptualitzar l’híbrida: el present, i el futur, dels models d’aprenentatge híbrids. Per fer-ho, vam organitzar un seminari a on hi van participar l’Albert Sangrà (UOC), l’Azu Vázquez (Escuela21), la Davínia Hernández-Leo (UPF), l’Hugo Pardo (Outliers school), en Jordi Vivancos (antic membre del Departament d’Educació), i en David Vidal (EIM Consultores).

Apareixen la Montse Jiménez i en Miquel Àngel Prats, participants del grup de treball sobre educació híbrida, en primer terme mirant atents la intervenció d'algú que no apareix a la fotografia.

Inicialment, el Dr. Prats ens va situar en la casella de sortida, compartint amb la resta el punt de partida. Fa gairebé tres anys, la Fundació Bofill va reclamar una revisió del Pla d’Educació Digital buscant aprofitar els avantatges de les eines digitals (personalització, orientació, etc.) i controlar els riscos. Va voler aprofundir en els usos competencials de les tecnologies, i de com aquestes ens ajuden a ampliar l’aprenentatge fora de l’escola: connectant les estudiants amb el seu entorn. El Dr. Prats ens explicava que la situació, dissortadament, no ha canviat gaire. Segurament, empesos per dos grans motius: el primer, el patiment que el col·lectiu docent, lícitament, vinculat a l’ús de la tecnologia durant la seva tasca en plena situació de pandèmia, on les seves responsabilitats, tasques i volum de treball estaven molt per sobre del desitjat i on, addicionalment, va haver d’assumir rols inesperats i pels quals, de segur, no estava degudament format. El segon motiu, té a veure amb un tema de conceptualització. No tot allò que fem en línia és híbrid, ni allò que fem a classe darrere d’una pantalla tampoc. Ens explicava el Dr. Prats que part de la feina duta a terme anys enrere va ser la d’aterrar què vol dir Un dia a un institut híbrid, i de com, el més important per aconseguir-ho és una flexibilitat en els temps i els espais escolars que, malauradament, encara no veia a les realitats de les aules. També hi ha hagut un esforç per intentar, per mitjà de les publicacions i posts del projecte de l’Híbrida començar a documentar, conceptualitzar i treure l’entrellat per caminar vers un horitzó de temps i espais educatius flexibles.

No tot allò que fem en línia és híbrid, ni allò que fem a classe darrere d’una pantalla tampoc.

Consulta aquí la presentació d’en Miquel Àngel: 

Un cop situats en el punt de partida de la mà del Dr. Prats, el torn va ser per la Montse, des de la perspectiva d’algú que dirigeix un claustre i que viu de prop la realitat de l’aula de primària i secundària. Per començar, la Montse ens comparteix que podem debatre i conceptualitzar sobre el terme “híbrid”. Tanmateix, comparteix amb nosaltres la fermesa que la hibridació permetria proporcionar més autonomia, control i regulació als alumnes (en relació amb els temps, espais, ritmes i, fins i tot, itineraris en els seus processos d’aprenentatge). Aquest allunyament ens comenta que ve donat perquè existeixen molts reptes que, segons el seu parer, cal abordar. Entre d’altres: la formació docent, moltes vegades, sobretot des dels seus inicis, massa centrada en la part tècnica (com es fa servir, quina eina, etc.) quan és la dimensió pedagògica de la tecnologia educativa la que pot fer canviar-ne l’impacte (què vull aconseguir amb l’ús d’aquella eina, quin objectiu assolirà la meva estudiant que de manera presencial, amb llapis i paper no podria aconseguir). Per acabar, la Montse coincideix novament amb el Dr. Prats en el fet que un primer pas per poder canviar-ho seria afrontar el repte de canviar la rigidesa en la cultura organitzativa dels centres, la qual permetria incidir en els temps, i els espais, i, d’aquesta manera, afavorir la motivació i la vocació per aprendre de l’alumnat creant, per exemple, itineraris personalitzats on “dins del mateix centre educatiu, o, fins i tot en etapes de postobligatòria, podríem permetre que una estudiant X pugui atendre una classe d’una docent Z. Això, pot ser viable?”.

Dins del mateix centre educatiu, o, fins i tot en etapes de postobligatòria, podríem permetre que una estudiant X puguia tendre una classe d’una docent Z. Això, pot ser viable?

Consulta aquí la presentació de la Montse Jiménez:

Seguidament, va ser el torn pel Dr. Sangrà. Va iniciar exposant el que per ell és el concepte més simple de l’escola híbrida és aquella amb “Un model que permet l’alternança de moments presencials i moments no presencials; de moments síncrons i moments asíncrons”, definició que va posar en la mateixa direcció a tots els assistents. Novament, l’Albert va fer l’incís en el fet que per fer l’evolució a un nou model, aquest ha de gaudir d’un trànsit fluid, no traumàtic, que és precisament el que no vam poder tenir en el moment de la pandèmia. Segons ell, aquest va ser un dels primers aprenentatges adquirits al llarg d’aquest temps que fa, entre d’altres, que el col·lectiu docent no se senti l’educació híbrida com “la seva”. Cal fer palès tot allò que, per l’Albert, no és híbrid i que, novament, és un aprenentatge que no voldria que passés per alt com, per exemple, que “l’educació híbrida és el mal menor: presencialitat amb gotetes en línia és el que realment no funciona”. Novament enfocat en el trànsit fluid que cal fer entre models, ens mencionava la necessitat de crear models amb capacitat adaptativa, que permetin fer passes endavant i endarrere sense que això suposi un canvi traumàtic al sistema, a les alumnes, les famílies, a l’administració i al col·lectiu docent en general. Per aconseguir-ho, plantejava fer el disseny des d’una mirada posicionada en un extrem, és a dir, de pensar-ho en clau cent per cent digital. D’aquesta manera serem capaços de veure’n les potencialitats reals, evidents i explícites d’allò que ens aporta la tecnologia al canvi, sense treure’n les que una classe presencial aporta en el procés d’aprenentatge. Sintetitzant, l’Albert va voler fer palesa la idea que el model de l’híbrida ha d’aportar a l’educació en aspectes com la personalització, l’avaluació diversificada i en l’aplicació de ritmes d’aprenentatges diferenciats, sinó no serà necessària ni esperada, en no poder aportar canvis significatius en els processos d’ensenyança.

L’educació híbrida és el mal menor: presencialitat amb gotetes en línia és el que realment no funciona.

Consulta aquí la presentació de l’Albert Sangrà:

Després de l’Albert, va ser el torn de la Dra. Azucena Vázquez qui ens va exposar les seves 5 claus de l’aprenentatge híbrid:

 1. Recursos digitals adequats i disposar de la necessària competència digital com per emprar-los aplicant la mirada crítica i per a potenciar l’aprenentatge.
 2. L’educació híbrida no ha de perpetuar models presencials obsolets, sinó que ha d’afavorir l’aparició de metodologies actives integrant una avaluació formativa i diversificada.
 3. S’ha de procurar dissenyar els processos educatius des d’una mirada inclusiva, per exemple integrant el model DUA.
 4. Els entorns híbrids han de permetre tant el treball individual com el grupal i tant el síncron com l’asíncron.
 5. I, finalment, la comunicació i el seguiment de l’alumnat ha de ser permanent, continu i fluid, per tal de garantir l’educació personalitzada. 

En paral·lel, la Dra. Vázquez ens feia la reflexió de quins reptes o barreres poden estar ara mateix fent de topall per al desenvolupament d’aquesta educació híbrida. Entre les que ens va compartir, convindria destacar-ne dues. Per una banda, la barrera conceptual, molt vinculada a la por i la incertesa que ha generat en la comunitat educativa l’aplicació de diferents models en contextos d’improvisació. Per altra banda, és interessant ressaltar, com a segona barrera, la de l’equitat: “tenir tecnologia i saber usar-la no és suficient”, en paraules textuals extretes de la seva presentació.

Primer pla de l'Azu Vázquez exposant, on se la mira atent en Jordi Vivancos, i d'altres participants que no apareixen a la fotografia i d'altres que estan connectats en línia. La fotografia es correspon al seminari a porta tancada sobre educació híbrida que vam impulsar.

És interessant ressaltar com a barrera la de l’equitat: tenir tecnologia i saber usar-la no és suficient.

Consulta aquí la presentació de la’Azu Vázquez:

Finalment, va intervenir el Dr. Pardo, qui ens va parlar d’“espacios pegajosos”, com espais on l’estudiant hi vol participar, formar-ne part i que se sent atret per la voluntat d’aprendre. Per aconseguir-ho, el Dr. Pardo ens comentava que “el docent no ha de ser el més llest de la classe, sinó la xarxa que docents i dissenyadors haurien de formar”. Pel que fa a la distribució o la interacció amb la xarxa i les pantalles, el Dr. Pardo és partidari que els moments presencials que hagin d’existir durant una hipotètica situació d’escola híbrida haurien de tendir a anar a zero pantalles, o molt poca interacció amb la pantalla. I, novament, va aparèixer la necessitat de parlar de repensar els espais i els temps amb els quals ara mateix estan organitzats els espais educatius. Promovia espais d’experimentació, de creació, de disseny i, sobretot, com aquelles estones on s’aprèn a base d’assaig i error, crear “labs”. Aquest terme el va vincular amb la necessitat de poder obrir els centres educatius a l’observació i la investigació, ja que només amb l’observació i el seguiment, es podrà verificar què funciona, i què no, i poder avançar per estar a l’avantguarda educativa. Reforçant aquesta idea que l’educació i el sistema solen estar endarrerits de l’empresa privada, El Dr. Pardo també feia incís en la necessitat que en una situació d’hibridesa, convindria que els materials educatius proposats als estudiants fossin atractius, tornant a la idea de “pegajosos” amb la que començava. “Per què els materials educatius no poden ser atractius, bonics? Els centres necessiten equips de disseny per aconseguir atraure a l’estudiant, igual que ho fan altres tipus d’indústries?”.

El docent no ha de ser el més llest de la classe, sinó la xarxa que docents i dissenyadors haurien de formar.

Consulta aquí la presentació de l’Hugo Pardo:

Aquesta trobada forma part de l’estratègia d’Equitat Digital. Fa temps que estem treballant en l’impuls de diversos grups de treball interdisciplinaris, emmarcats en els espais del nostre laboratori d’oportunitats educatives. Aquesta iniciativa té com a objectiu proporcionar respostes, identificar solucions i impulsar pilots que abordin els reptes emergents de la digitalització educativa. A través d’aquestes col·laboracions, aspirem a fomentar un entorn en què l’aprenentatge digital i presencial es combinin de manera sinèrgica per a un futur educatiu més enriquidor, i socialment just. 

Intentant fer una síntesi, els allí present ens vam comprometre a continuar obrint més espais com aquests i a estudiar en quina seria la nostra situació ideal per continuar fent passes avançant cap a una reconceptualització de la híbrida i, un cop feta, què vindria aleshores? El que és evident, després de sentir totes les reflexions i aprenentatges és que calen mesures per no caure, novament, en canvis que estressin el sistema educatiu. Meures que permetin, en cas de necessitat, realitzar trànsits entre models de manera fluida, permetent a cada centre, comunitat i docent establir els seus espais de confiança de la mateixa manera que els ha generat en presencial, al llarg de tots aquests anys. Per aconseguir-ho, ha quedat palesa al llarg de la jornada la necessitat imperativa de trencar l’immobilisme entorn dels espais i els temps amb els quals s’organitzen avui dia els centres educatius. Això haurà de permetre establir itineraris que avancin cap a la personalització de l’aprenentatge, connectant l’escola amb la realitat de les seves estudiants.

(*1) El Laboratori d’Oportunitats Educatives s’estructura a partir dels espais. Aquests són temàtiques on l’educació interacciona amb tecnologies emergents i missions de transformació social. Així, cada espai ens convida a reflexionar, compartir i engegar iniciatives d’Equitat Digital.

Com impulsar la transformació digital de l’escola

Recentment, hem fet una actualització de la publicació Com impulsar la transformació digital de l’escola on es posa de manifest que, per tal de poder assolir aquest objectiu, cal que s’inverteixi en infraestructures, dispositius, connectivitat i formació. En aquesta darrera actualització hi trobareu informes i llibres rellevants per l’estudi i el debat sobre la digitalització i la hibridació dels espais educatius que us animem a consultar. Els trobareu a la bibliografia i a l’apartat d’Annex 1 – Referència de consulta de les vuit línies estratègiques.

LECTURES RECOMANADES

Posts relacionats

Participa

  Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

  Missatge enviat correctament.
  Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
  Et respondrem tant aviat com sigui possible
  ';