Biblioteques Escolars

Equitat Digital - Biblioteca XXI

De què estem parlant?

Podem entendre una biblioteca com un espai físic on conservem i organitzem llibres per a la seva consulta. Ara bé, sabem que les possibilitats que ens ofereixen van molt més lluny. Cada cop més, haurem d’entendre les biblioteques com entorn físics i virtuals on es faciliten recursos informacionals. On podem gaudir de la lectura, promocionar els drets culturals, i també aprendre coses noves, reforçant processos d’aprenentatge. Espais des d’on construir una ciutadania del s. XXI que consumeix i produeix coneixement. 

També són estructures de cohesió social, on s’incorporen les diversitats que ens enriqueixen al voltant de la cultura. Tenint així una funció d’igualador d’oportunitats socials. 

En l’àmbit educatiu, les biblioteques són un gimnàs per al desenvolupament de les alfabetitzacions. Les de sempre (lectoescriptura), i també les noves (informacional i mediàtica). Són les grans aliades per a la construcció d’una societat del coneixement més justa i democràtica.

Les biblioteques són un luxe que ha d’estar a l’abast de tothom. Als barris, als centres educatius i les llars. I, per tant, també els hi hem de reconèixer la seva funció d’equitat, com a igualadores de les oportunitats socioeducatives i motors per a l’assoliment dels ODS.

Per què això és important
per a l’educació?

Des d’una mirada comunitària, és indispensable que els centres educatius estiguin connectats a la biblioteca pública, en tant que servei cultural, educatiu i social imprescindible per la comunitat i node rellevant en les noves xarxes del coneixement. Aquesta aliança pot ser clau a l’hora de fer reforços educatius, però també per a oferir al centre un espai més informal des del que treballar altres competències, rutines i actituds. 

Ara bé, el gran compte pendent que tenim és amb la biblioteca escolar de centre. A Catalunya, per llei, tota escola pública hauria de disposar d’una biblioteca degudament dotada de recursos bibliogràfics, tecnològics i humans. L’evidència apunta que disposar d’una biblioteca escolar augmenta els resultats educatius. Ara com ara, a Catalunya, només el 58% dels centres públics disposen d’una biblioteca escolar, quan l’any 2015 eren el 79%. Aquesta situació dramàtica també té una dimensió de desigualtat social, ja que els centres en entorns més vulnerables són els que tenen una pitjor dotació. Situació inadmissible, tenint en compte que l’alumnat d’aquests centres, sovint disposa de menys llibres a casa i menys acompanyament lector per part de la seva família. 

En clau tecnològica, trobem que les biblioteques escolars haurien de ser un node de cultura digital. Espais capdavanters als centres on el professorat trobi un suport en l’ús de noves tecnologies i la gestió de la informació. I l’alumnat, un espai contemporani a la seva vida des d’on poder explorar, indagar i fins i tot crear coneixements que els hi siguin útils. 

Per ara, estem encara lluny d’aquesta biblioteca escolar del s. XXI que molts somniem. 

/ hi ha diverses alfabetitzacions? / és la informació infinita? / pot ser una biblioteca creativa? / hi ha diverses alfabetitzacions? / és la informació infinita? / pot ser una biblioteca creativa? / hi ha diverses alfabetitzacions? / és la informació infinita? / pot ser una biblioteca creativa?

Quins són els reptes?

Com les biblioteques escolars esdevenen un motor d’equitat digital?

Sostenir i transformar les biblioteques escolars no pot dependre de l’esforç aïllat i voluntariós de docents, bibliotecaris i famílies. Aquesta situació no només és insostenible, sinó que té greus impactes en l’equitat del sistema escolar. Tenim exemples propers a Galícia o Portugal, on les biblioteques escolars són espais centrals dels projectes educatius de centre. I també punts de referència per a docents i alumnat a l’hora de desenvolupar les competències informacionals i mediàtiques, així com afrontar els reptes derivats de la transformació digital. A Catalunya, som a temps de reconèixer i impulsar un nou model de biblioteca escolar. Que doti dels recursos i suport suficient uns espais que son clau per al desenvolupament de les múltiples alfabetitzacions i la cohesió social.

De quina manera la digitalització pot reforçar la biblioteca física?

Hi ha una falsa dicotomia entre la biblioteca física i la digital. Les noves tecnologies ens permeten accedir a més informació que mai, a gestionar-la i generar nou coneixement. Una biblioteca contemporània haurà de trobar l’equilibri a l’hora d’incorporar les solucions i espais de l’era digital. I acompanyar la seva comunitat a l’hora d’esbrinar els riscos i aprofitar les oportunitats que ens ofereix. Per tant, no es tracta de digitalitzar els llibres per oblidar la biblioteca física. Tot el contrari. El repte implica hibridar-la per treure el màxim profit de la presencialitat, dels vincles humans.

Quin ha de ser el rol del bibliotecari/ària?

Concebre la biblioteca com un espai viu, humà i actiu, ens obliga a repensar el perfil de la persona al capdavant del projecte. El primer pas és reconèixer la seva importància cabdal per al bon funcionament d’aquesta. Alguns projectes ja concreten aquest nou rol com a referent comunitari i facilitador informacional. En el cas de la biblioteca escolar, s’afegeix un component de coordinació amb el projecte educatiu de centre i claustre. La figura del bibliotecari/ària escolar està evolucionant en un context cada cop més digitalitzat, però la manca de reconeixement, suport i formació no permeten que el seu rol evolucioni i brilli de la manera que els centres necessiten. L’aposta per una nova generació de biblioteques escolars haurà de comptar amb un replantejament de les funcions i encaix dels/les bibliotecaris/es als centres.

Posts relacionats

Projectes relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';