Aprendre fent

Equitat Digital - Aprendre fent

De què estem parlant?

Existeix una voluntat generalitzada de canvi educatiu vinculada a un aprenentatge més autònom, la indagació i la resolució de problemes reals. Situacions d’aprenentatge significatiu on l’alumne és el protagonista actiu i pren les regnes del seu camí d’aprenentatge, amb el suport i orientació de l’educador/a. Això veu i connecta amb diversos corrents pedagògics, entre ells, el constructivisme. Aquest enfocament educatiu aposta per la interacció amb les persones i el medi, i l’experimentació, com a fonts d’aprenentatge. A més a més, la tendència cultural del “fes-t’ho tu mateix” (DIY, Do It Yourself) encara ha accelerat més aquest motor de canvi educatiu. 

Un altre ingredient d’aquest corrent es vincula amb el compromís social i visió comunitària. Els anomenats makers acostumen a ser persones amb voluntat de servei, ganes de compartir les solucions que construeixen amb el seu entorn (fent-les accessibles a tothom). Són persones curioses, que desitgen saber com funcionen les coses per a millorar-les. I de fet, tots hauríem de, i podem ser makers, ja que no cal tenir determinades capacitats o coneixements tècnics. Només la voluntat de fer-se bones preguntes i atrevir-se a resoldre-les amb l’ajut de les tecnologies.

Per què això és important
per a l’educació?

Promoure experiències en les quals “aprendre fent” a espais educatius dona la possibilitat als estudiants d’esdevenir creadors. Això estimula la seva creativitat, pensament crític i capacitat de col·laborar amb d’altres

Des dels espais educatius, independentment de les dotacions materials disponibles, podem oferir ambients d’aprenentatge maker que fomentin l’exploració, la reflexió i el treball en equip. On els infants, adolescents i joves puguin crear els seus propis projectes, equivocar-se i reflexionar. És evident que disposar de millors eines, amplifica la diversitat d’activitats que es poden realitzar, i pot augmentar la motivació d’alumnat i professorat. Però per donar les primeres passes, un enfocament d’experimentació amb els recursos quotidians, com el tinkering, pot ser suficient per a trencar inèrcies i enriquir les experiències d’aprenentatge. Alhora, enviem un missatge empoderador a l’alumnat pel que fa a desenvolupar la creativitat per a treure el màxim amb allò que tenim. De fet, desplegar moltes tecnologies avançades de cop, sense experiència prèvia, pot arribar a ser frustrant i contraproduent. 

Introduir aquestes eines i metodologies educatives també suposa un canvi de rol de l’educador. La seva faceta de guia es reforça, cedint protagonisme a la iniciativa de l’alumnat. Per tant, veiem que l’enfocament “d’aprendre fent” cerca també un aprenentatge més competencial, autònom i indagador.

/ crear ens fa més lliures? / aprenem amb les mans?/ experimentar és qüestionar? / crear ens fa més lliures? / aprenem amb les mans?/ experimentar és qüestionar? / crear ens fa més lliures? / aprenem amb les mans?/ experimentar és qüestionar?

Quins són els reptes?

Com invertim més enllà de les eines?

Progressivament, els centres educatius disposaran d’eines que els permetran proposar activitats maker a l’alumnat. Ara bé, sabem que encara no estan a l’abast de tothom. I també, que disposar d’aquestes no garanteix una millor educació. Parlem de recursos com impressores 3D, talladores làser, extractors de fums o plaques electròniques. Molt interessants i amb un gran potencial pel que fa a l’enriquiment dels projectes educatius. Ara bé, serà imperatiu acompanyar aquestes inversions amb un suport sostingut en el temps als centres educatius per a una incorporació que sigui progressiva tecnològicament, coherent pedagògicament i contextualitzada socialment. Una aproximació massa accelerada, centrada en l’eina i en formacions instrumentals farà un mal favor als projectes educatius sense massa bagatge tecnològic o climes laborals fràgils.

Com posem les eines al servei del projecte educatiu?

Treballar i aprendre als entorns maker és emocionant. Sobretot al principi, quan cada eina i proposta és nova i rica. I especialment quant tangibilitzes els teus propis artefactes. Però aquesta excitació inicial pot acabant sent efímera, si els canvis metodològics i de valors que suposa aquest espai no impregnen el projecte educatiu de centre. Pot haver-hi fins i tot un “efecte rebot”, en el que es posa en dubte la necessitat d’implementar aquestes tecnologies. Per evitar això, cal posar les eines maker al servei dels objectius d’aprenentatge competencial que es proposa cada docent. I fer-ho a través de projectes significatius i reals, connectats amb la vida. Només així, disposar d’un espai maker serà una transformació educativa efectiva, desitjable i sostenible en el temps.

Com aprofitem l’espai maker per a connectar el centre amb la comunitat?

L’aprenentatge esdevé més significatiu quan fa partícips els estudiants en trobar solucions als reptes presents en el seu context. En aquest sentit, els espais de fabricació digital (fablabs) i la cultura maker són l’oportunitat idònia per generar xarxes de coneixement intercentres. I fins i tot intersectorials, des d’una mirada connectada 360. Entendre l’espai maker com un equipament comunitari no només és coherent amb la cultura oberta dels seus orígens, sinó que és una palanca de col·laboració, noves aliances i creixement del capital social del centre. Atraure talent, compromís i coneixement al centre és sempre una aposta segura. Per tant, expandir els horaris i obrir els serveis del fablab a la comunitat, serà estratègia excel·lent, especialment en entorns vulnerables i poc connectats.

Com avaluem els aprenentatges de l’espai maker?

Disposar d’un espai maker, amb eines de tinkering o fabricació digital, ofereix als centres una oportunitat excepcional per a treballar la creativitat, la col·laboració, la indagació i el pensament crític. També les habilitats socioemocionals que cada cop sabem són més importants per al bon desenvolupament i benestar d’infants, adolescents i joves. Però sovint avaluar els impactes en l’aprenentatge resulta complex. Calen noves eines d’avaluació formativa, continuada i d’esperit competencial que estiguin alineades amb les propostes educatives que volem gaudir amb els estudiants. Que no ho sapiguem mesurar, no vol dir que no estigui passant. En aquest àmbit caldrà invertir sostingudament en recerca, experimentació i formació docent.

Com la fabricació digital pot ser també sostenible?

L’ús de les eines de l’espai maker pot tenir externalitats negatives per al medi ambient. Un major ús d’energia elèctrica, impressió i malbaratament de materials plàstics, dificultats per a destriar i reciclar alguns materials, reposició de bateries, generació de fums o fins i tot embrutament d’aigües. La revolució maker també ha de ser una revolució verda. I l’alumnat i professorat els protagonistes d’aquestes. Els centres que incorporin espais maker hauran d’adoptar aquesta mirada i determinar uns objectius propis de sostenibilitat. I l’administració acompanyar-los en aquest camí complex. Una mirada des de la circularitat, permetrà repensar els espais maker com entorns promotors dels valors vinculats a la protecció del medi ambient i els ODS. I així, garantir que superem una visió tecnocèntrica de curt termini, per a dissenyar espais responsables i sostenibles a llarg termini.

Posts relacionats

Projectes relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';