Entrevista: Equip Llindar

“Els adolescents i joves que cauen del sistema educatiu ho fan des d’un profund malestar, que fa d’obstacle en el seu procés d’aprenentatge”

La Fundació El Llindar és una escola de noves oportunitat ubicada a Cornellà. Definint-se com “una escola i un lloc de vida”, des del 2003 han acompanyat a més de 4.800 adolescents i joves que es troben exclosos del sistema educatiu i social. Una de les seves missions és fer front a l’abandonament escolar del nostre país. Entrevistem a l’equip del Llindar, que ens explica més sobre aquest projecte. 

EQUITAT DIGITAL / Ens pots explicar què és El Llindar i d’on sorgeix aquest projecte?

EQUIP LINDAR / El Llindar és una escola de noves oportunitats que cada any acull a prop de 500 joves d’entre 14 i 30 anys que per la seva situació personal, familiar o d’abandonament educatiu, no encaixen en les diverses ofertes d’ensenyament reglat i es troben exclosos del sistema educatiu i social. 

Des de la seva creació l’any 2003, el desig d’El Llindar ha estat el d’abordar una qüestió de país com ho és l’abandonament educatiu. Ho fa, a més, des de la hipòtesi que els adolescents i joves que cauen del sistema educatiu ho fan des d’un profund malestar, que fa d’obstacle en el seu procés d’aprenentatge. Per donar resposta a aquest profund malestar, El Llindar ofereix un espai, una mirada i uns temps que s’adapten al moment de cada jove en comptes d’imposar els de la institució. D’aquesta manera, i a través d’itineraris professionalitzadors llargs i flexibles que des del primer moment alternen formació i treball, s’aconsegueix despertar de nou el desig d’aprendre.

ED / Un d’aquests itineraris professionalitzadors que oferiu són els IPEP. Ens pots explicar què són i per què la importància de crear-ne un sobre Fabricació Digital?

EL / Els Itineraris Personals d’Experiència Professional són el conjunt d’itineraris formatius de transició entre l’escola i el mercat de treball. S’hi combina la formació bàsica i l’orientació laboral en una formació pràctica en una especialitat professional concreta. Estan enfocats a orientar el retorn dels i les joves al sistema educatiu reglat en una especialitat concreta, o la inserció al món laboral. Així, es comptava amb tres itineraris plenament desenvolupats amb, fins i tot, serveis oberts al públic on l’alumnat pot gaudir d’experiències de treball reals.

A partir de l’any 2016, quan es va començar a treballar dins del programa GarageLab de la Fundació Orange, anem descobrint el potencial educatiu de la fabricació digital i les seves tecnologies, i es va anar incorporant de manera transversal a tots els itineraris professionals tot potenciant les competències digitals d’una manera diferent i sempre vinculada a cadascuna de les famílies professionals. En aquell moment, i a partir del potencial educatiu que descobrim, es crea un equip de treball anomenat DIDACLAB, dedicat a buscar maneres d’integrar la fabricació digital en les diferents formacions i així aprofundir en el seu coneixement i implementació. Així mateix, intuïm que la fabricació digital pot crear la necessitat de noves professions i, per tant, de nous professionals. Sobre aquesta hipòtesi dissenyem dos programes formatius pioners a tot l’estat i que el SEPE ha homologat per a poder ser replicats a altres centres educatius. D’aquesta manera, a La Fàbrika, l’escola de fabricació digital d’El Llindar, a més a més de ser un espai per on passen alumnes de les altres escoles professionals, també s’hi imparteix un itinerari de dos anys en tècniques de fabricació digital amb una especialització en retolació i senyalística, que és la connexió més directa i demandada que hem trobat.

ED /  Per tant, heu tingut algunes referències d’altres projectes o col·laboracions de professionals en aquest àmbit a l’hora d’elaborar aquest projecte? 

EL / El projecte de GarageLab de la Fundació Orange significa el primer contacte amb la fabricació digital tant pel que fa a l’equipament com amb formació tècnica i en metodologies, impulsant i fent créixer el projecte des del 2016. Posteriorment, en l’àmbit pedagògic i de disseny de la formació, s’ha comptat amb la col·laboració de la Susanna Tesconi, investigadora i dissenyadora d’entorns d’aprenentatge de la UOC. Una mostra del treball fet amb la Susanna són els KITS RETO (Recursos Educatius Transversals Ocasionals), uns recursos co-dissenyats i creats des del GarageLab que tenen per objectiu potenciar l’aprenentatge manipulatiu del nostre alumnat que, la mala experiència del confinament per la pandèmia de la Covid-19, havia impedit. De fet, continuem treballant en les sinergies que es produeixen entre la fabricació digital i els altres àmbits de la formació.

ED / Abans ens explicaves que un dels propòsits de El Llindar és abordar l’abandonament escolar a través de diferents itineraris professionalitzadors. Així, quin tipus d’alumnat cursa els IPEP? Com arriben a vosaltres? 

EL / L’alumnat dels IPEP són adolescents i joves d’entre 16 i 25 anys majoritàriament sense el graduat de l’ESO. Molts d’ells tenen en comú l’abandonament educatiu, la fragilitat personal, un conjunt de vivències personals angoixants i difícils, la manca de titulació acadèmica i una qualificació professional molt baixa. Sovint arriben a El Llindar derivats per altres actors i institucions del territori com poden ser els mateixos instituts, serveis socials, oficines de treball, etc. o el mateix boca-orella. Amb tots aquests actors, de fet, es treballa en xarxa i de manera coordinada per tal de donar continuïtat als processos dels joves.

En el camp de la fabricació digital en concret, ens trobem amb la dificultat que per molts d’aquests joves i les seves famílies, la fabricació digital i les professions associades són uns grans desconeguts i no es veuen com una sortida professional real. Aquest fet contrasta amb el que ens arriba per part de les empreses amb les quals col·laborem, que ens diuen que necessiten personal tècnic d’aquest àmbit i no en troben. 

ED / Veiem què hi ha diferents factors de vulnerabilitat en el perfil de l’alumnat. Tenint en compte això, què creus que els hi pot aportar o què els hi està aportant, tant de manera personal com de manera professional, La Fàbrika?

EL / Els beneficis que aporta el model de La Fàbrika són, d’una banda, la millora de competències transversals, de l’autoestima i d’iniciativa personal de joves en situació de vulnerabilitat social i educativa. D’aquesta manera, els i les adolescents i joves troben l’espai i el temps suficients per a construir el seu propi projecte formatiu, professional i de vida en una institució que no imposa el seu ritme sinó que s’adapta al de cada jove, amb l’objectiu d’anar guanyant autonomia de manera gradual i acompanyada fins a convertir-se en bons professionals.

D’altra banda, també es milloren les competències digitals i STEAM, especialment aquelles vinculades amb la fabricació digital. Així, es contribueix a combatre la bretxa digital que minva les oportunitats d’aquests joves no només educatives sinó també de participació en la vida ciutadana. Tot plegat a través de la metodologia maker i el disseny aplicant eines digitals i de fabricació digital, i fomentar-ne la capacitat d’aprendre. En aquest sentit, la fabricació digital és molt motivadora, ja que permet que les idees o els dissenys, es facin realitat, però per a fer-ho s’han de posar en joc les ganes d’aprendre. Així, si bé sovint el nostre alumnat no està molt avesat als ordinadors i sovint tenen un gran desconeixement perquè no els hi troben una utilitat, quan aquests es converteixen en una eina amb una aplicabilitat directa en un disseny o projecte com en la fabricació digital, es mobilitza el seu aprenentatge.

ED / Totalment d’acord: la motivació i veure la utilitat de l’aprenentatge són claus a l’hora d’assimilar-ho. Amb el temps que porteu, ens podríeu parlar sobre l’impacte que esteu tenint en el vostre alumnat?

EL / El principal impacte d’El Llindar es pot dir que és la connexió o reconnexió per part del jove i adolescent amb el seu desig d’aprendre, d’establir relacions socials i de vincular-se emocionalment amb la vida, que molts cops ve marcada pel fracàs i les dificultats personals i vitals. Alguns dels alumnes que passen per El Llindar retornen al sistema educatiu reglat, i altres entren al món laboral amb ganes de fer front la vida i de desenvolupar-se com a persones responsables i vinculades amb els seus desitjos. 

Així, més del 80% de l’alumnat aprova les formacions i també gairebé un 80% continua formant-se un cop acaba el seu itinerari a El Llindar, mentre que prop d’un 20% s’insereix al mercat de treball després d’haver millorat les seves competències. Els i les alumnes de l’itinerari de Fabricació Digital de La Fàbrika, concretament, compten amb un 100% d’aprovats i tot l’alumnat ha pogut fer pràctiques en empreses o equipaments del sector amb una molt bona valoració tant dels mateixos joves com de les empreses. La majoria d’ells continua estudiant un cop acaba l’itinerari a El Llindar i transita, principalment, a Cicles Formatius de Grau Mitjà.

ED / Són dades molt rellevants i esperançadores, que visibilitzen el gran impacte que tenen projectes com el vostre. D’altra banda, hi ha casos d’alumnat que ha fet el curs que hagi emprès el seu propi projecte en aquest àmbit?

EL / Els IPEP no estan pensats per a fomentar l’emprenedoria ni la construcció de projectes empresarials propis, són formacions professionals inicials que volen ser una porta d’entrada a l’ofici i de fet les transicions esperades i preferides són les de continuïtat educativa cap a altres formacions.

En aquest sentit, molts joves després de passar per La Fàbrika, s’han continuat formant en el camp de la informàtica o de la fabricació digital en altres formacions o que s’han inserit laboralment. Un dels joves que ha transitat pel GarageLab d’El Llindar com a alumne, per exemple, ha acabat treballant a la mateixa Fàbrika com a ajudant del professorat de l’itinerari de fabricació digital i encarregant-se del manteniment de tota la maquinària necessària per a desenvolupar la formació. A més a més, també és responsable de l’elaboració de comandes.

ED / Hem pogut veure els diferents itineraris de futur que té el vostre alumnat. Per acabar, ens agradaria mirar cap al futur de La Fàbrika: quins reptes us esperen i com els podeu afrontar?

EL / Els pròxims passos del projecte de La Fàbrika impliquen obrir-se al conjunt de la comunitat educativa i de la ciutadania en generar i esdevenir un punt de referència per poder donar servei en fabricació digital. En aquest sentit, un dels objectius a mitjà termini són que l’espai de La Fàbrika  esdevingui, com ja ha passat a les escoles de restauració i imatge personal, un entorn de treball real amb encàrrecs i comandes on l’alumnat aprengui a partir de projectes com els que es trobaran al món laboral un cop s’insereixin.

D’altra banda, i de la mà d’una col·laboració singular amb Sabadell Zurich, també s’està treballant per tal de dimensionar la part de servei obert al públic de La Fàbrika per poder donar resposta als encàrrecs comercials que arribin i fer-ho no només amb garanties de qualitat sinó mantenint un sentit educatiu i formatiu per a l’alumnat de l’escola.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';