Article

Disparitat Digital: com utilitza la joventut escolaritzada la tecnologia

 

Anàlisis i desafiaments a partir de l’estudi recent de Fundació La Caixa: “Usos, habilitats i actitud en matèria de tecnologia digital. Hi ha una bretxa de gènere entre els estudiants de secundària espanyols?” 

A l’era digital, la tecnologia s’ha convertit en una eina indispensable en tots els aspectes de les nostres vides, i l’educació no és l’excepció. No obstant això, a mesura que el món continua avançant a la digitalització, s’aprofundeix la bretxa de gènere estructural que s’evidència tant a l’àmbit educatiu, com al món STEM. Un estudi recent de Fundació La Caixa evidència les diferències significatives a l’ús, habilitats i actituds amb la tecnologia digital entre els estudiants (homes/dones) de secundària a l’Estat Espanyol. 

L’estudi, basat en una mostra representativa d’estudiants de secundària de l’Estat Espanyol, es centra en tres aspectes:

 • L’ús de la tecnologia.
 • Les habilitats tecnològiques.
 • Les actituds cap a la tecnologia.

En termes d’ús, es va trobar que tant nois com noies utilitzen la tecnologia digital de manera freqüent i similar a àrees com la comunicació, l’entreteniment i la recerca d’informació. 

No obstant això, van sorgir diferències en l’ús de la tecnologia en activitats més relacionades amb la programació, la creació de continguts i l’ús d’eines avançades.

Respecte a habilitats tecnològiques, els nois demostraren una major confiança i habilitats a àrees com programació, el maneig d’eines tecnològiques avançades i el coneixement de llenguatges de programació específics.

Per altra banda, les noies mostraren una major habilitat en l’ús de les xarxes socials i comunicació en línia. A més, declararen tenir més coneixements en temàtiques de ciberseguretat, deixant explícita la necessitat de protecció davant la vulnerabilitat de les dones a la societat. 

Per tal de reduir la bretxa de gènere a l’àmbit educatiu-digital, entitats com ENGINY-era cerquen rompre estereotips de gènere a través de la promoció de la coeducació. El seu objectiu és fomentar el talent, promoure la igualtat i divulgar les disciplines STEAM. Aquesta entitat treballa amb nens, nenes i joventuts utilitzant un enfocament lúdic i integrat, evitant rols de gènere limitants. Els seus clars objectius de promoure la coeducació, la igualtat d’oportunitats i l’equitat a l’àmbit laboral, aporten a reduir la bretxa de gènere. 

La disparitat a les habilitats tecnològiques tenen un impacte significatiu a les eleccions educatives i professionals dels joves. Un exemple d’això és que els homes mostren una major predisposició cap a carreres tecnològiques o relacionades amb la ciència, mentre que les dones manifesten una major inclinació cap a àrees com les ciències socials o la salut. Les causes d’aquestes eleccions s’expliquen, en gran part, per les diferències a les actituds cap a la tecnologia, basades en els estímuls previs rebuts a l’escola i altres espais de formació dels joves. L’estudi revela que els homes mostren una major confiança i una actitud més positiva cap a la tecnologia, mentre que les dones presenten una actitud més neutral o menys entusiasta. 

El context formatiu dels nens i nenes representa un espai fonamental on aprendre les eines digitals, sense replicar els estereotips de sistema i que permeti reduir la bretxa de gènere. 

Per això, existeix el desafiament de crear i executar una educació STEM que no tan sols sigui inclusiva, sinó que potencií les actituds tecnològiques de les nenes. La curricular deu incloure a les dones emprenedores oblidades, i ocultades, de la història de la tecnologia. No tan sols pel fet que les seves històries, investigacions i invents són part de la revolució tecnològica, també perquè les nenes tinguin referència a les carreres de ciències i tecnologies. 

Un altre exemple que cerca reduir la bretxa i estimular la relació de les nenes amb l’àmbit STEM és Technovation Girls Catalonia, que ofereix un concurs internacional que convida a nenes i adolescents a crear una aplicació mòbil per solucionar problemes socials a través de la tecnologia. A través del programa es brinda acompanyament, accés a una comunitat de mentores, formació en tecnologies avançades i sessions d’orientació personal. L’objectiu és que les joves trobin solucions a problemes reals mitjançant l’impacte digital, fomentant el pensament crític i empoderant-les per resoldre desafiaments socials. 

Les diferències de gènere a l’àmbit de la digitalització educativa té conseqüències a llarg termini en la participació de dones en els camps relacionats amb la tecnologia i la ciència, on actualment estan subrepresentades. És crucial abordar la bretxa de gènere i promoure l’equitat en l’accés i la participació en la tecnologia des d’una edat primerenca. És per això que aquestes iniciatives, juntament amb polítiques públiques que promoguin la igualtat d’oportunitats i la participació de les dones a àrees tecnològiques i científiques, són fonamentals per reduir la bretxa de gènere a la digitalització educativa. Tan sols a través d’un enfocament integral i una col·laboració entre la comunitat educativa, els responsables de polítiques públiques i la societat en conjunt, es podrà reduir la bretxa i assegurar un futur equitatiu i pròsper en el món digital.

Per tal de reduir la bretxa de gènere a l’àmbit educatiu-digital, entitats com ENGINY-era cerquen rompre estereotips de gènere a través de la promoció de la coeducació. El seu objectiu és fomentar el talent, promoure la igualtat i divulgar les disciplines STEAM. Aquesta entitat treballa amb nens, nenes i joventuts utilitzant un enfocament lúdic i integrat, evitant rols de gènere limitants. Els seus clars objectius de promoure la coeducació, la igualtat d’oportunitats i l’equitat a l’àmbit laboral, aporten a reduir la bretxa de gènere. 

La disparitat a les habilitats tecnològiques tenen un impacte significatiu a les eleccions educatives i professionals dels joves. Un exemple d’això és que els homes mostren una major predisposició cap a carreres tecnològiques o relacionades amb la ciència, mentre que les dones manifesten una major inclinació cap a àrees com les ciències socials o la salut. Les causes d’aquestes eleccions s’expliquen, en gran part, per les diferències a les actituds cap a la tecnologia, basades en els estímuls previs rebuts a l’escola i altres espais de formació dels joves. L’estudi revela que els homes mostren una major confiança i una actitud més positiva cap a la tecnologia, mentre que les dones presenten una actitud més neutral o menys entusiasta. 

El context formatiu dels nens i nenes representa un espai fonamental on aprendre les eines digitals, sense replicar els estereotips de sistema i que permeti reduir la bretxa de gènere. 

Per això, existeix el desafiament de crear i executar una educació STEM que no tan sols sigui inclusiva, sinó que potencií les actituds tecnològiques de les nenes. La curricular deu incloure a les dones emprenedores oblidades, i ocultades, de la història de la tecnologia. No tan sols pel fet que les seves històries, investigacions i invents són part de la revolució tecnològica, també perquè les nenes tinguin referència a les carreres de ciències i tecnologies. 

Un altre exemple que cerca reduir la bretxa i estimular la relació de les nenes amb l’àmbit STEM és Technovation Girls Catalonia, que ofereix un concurs internacional que convida a nenes i adolescents a crear una aplicació mòbil per solucionar problemes socials a través de la tecnologia. A través del programa es brinda acompanyament, accés a una comunitat de mentores, formació en tecnologies avançades i sessions d’orientació personal. L’objectiu és que les joves trobin solucions a problemes reals mitjançant l’impacte digital, fomentant el pensament crític i empoderant-les per resoldre desafiaments socials. 

Les diferències de gènere a l’àmbit de la digitalització educativa té conseqüències a llarg termini en la participació de dones en els camps relacionats amb la tecnologia i la ciència, on actualment estan subrepresentades. És crucial abordar la bretxa de gènere i promoure l’equitat en l’accés i la participació en la tecnologia des d’una edat primerenca. És per això que aquestes iniciatives, juntament amb polítiques públiques que promoguin la igualtat d’oportunitats i la participació de les dones a àrees tecnològiques i científiques, són fonamentals per reduir la bretxa de gènere a la digitalització educativa. Tan sols a través d’un enfocament integral i una col·laboració entre la comunitat educativa, els responsables de polítiques públiques i la societat en conjunt, es podrà reduir la bretxa i assegurar un futur equitatiu i pròsper en el món digital.

Posts relacionats

Participa

  Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

  Missatge enviat correctament.
  Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
  Et respondrem tant aviat com sigui possible
  ';