Article

ENGINY-era

SÍLVIA PLANELLA I ORIOL / Fundadora i directora d’ENGINY-era

L’entitat social que trenca estereotips de gènere en l’àmbit cientificotecnològic. ENGINY-era (www.enginy-era.com) és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objectius: el foment del talent, la promoció de la coeducació i la divulgació de les disciplines STEAM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques, trencant amb els estereotips de gènere i altres discriminacions.

ENGINY-era (www.enginy-era.com) és una entitat social sense ànim de lucre que té com a objectius: el foment del talent, la promoció de la coeducació i la divulgació de les disciplines STEAM: Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques, trencant amb els estereotips de gènere i altres discriminacions.

Neix arran de la reflexió del perquè falten tantes dones en alguns dels estudis universitaris relacionats amb aquestes professions i per què en altres àrees, com les científiques i matemàtiques continua existint la bretxa de gènere (a les carreres universitàries tecnològiques i d’enginyeria la presència femenina és molt baixa)1. Una altra de les nostres motivacions per crear el projecte va sorgir de la voluntat de trencar amb els errors del passat, en el qual hi ha hagut moltes dones brillants amagades per la Història.

Això no obstant, cal tenir en compte que, més enllà de la poca presència femenina, actualment hi ha una mancança de talent STEAM i per aconseguir-lo, cal motivar també l’educació STEAM des de la primera infància a tota l’etapa escolar, d’una manera transversal i integrada, amb un enfocament plural, aplicat i multidisciplinari. És a dir, passar d’ensenyar les assignatures STEAM per separat a ensenyar-les a través de totes les matèries acadèmiques. 

Cal eliminar l’aprenentatge d’una única matèria i canviar-ho per aprendre resolent reptes complexos del món real a través de la creativitat, la investigació, la innovació i, sobretot, amb la integració de diverses disciplines. 

Però no podem oblidar que la manca de talent femení és alarmant causat per la influència d’estereotips de gènere, que fan que la falta de talent STEAM en les dones sigui un 17% en la presència en la formació professional i inferior al 34% en la formació universitària2. Cal doncs posar una especial atenció per aconseguir aquest talent femení en aquestes disciplines.

A ENGINY-era treballem perquè infants i joves puguin gaudir de l’experimentació de les STEAM d’una forma divertida, experimental i sense limitacions. El mètode que utilitzem es basa en una innovació pedagògica a l’hora de motivar als infants a través de la ludificació apostant per la igualtat i la integració real de nens i nenes, evitant rols de gènere que limiten les possibilitats i marquen expectatives assignades segons el gènere. Per aconseguir-ho experimentem les STEAM a través de tallers, fires, gimcanes, activitats extraescolars socials, programes educatius, etc. 

També treballem per la promoció de la coeducació i la igualtat en tots els àmbits i, per això actuem en adolescents, joves, famílies i equips docents, persones educadores i a la societat en general, a través de formacions, ponències, xerrades i participació en iniciatives o esdeveniments. 

I finalment, també treballem per assolir l’equitat en el món laboral i la igualtat d’oportunitats, de manera que actuem també en el teixit empresarial i professional. Portem a terme iniciatives per fer valdre  la cerca de personal sense discriminació (gènere, raça, religió, ètnia, capacitat econòmica, entre d’altres), la promoció del talent femení, així com la implantació de Plans d’Igualtat. 

Un dels trets diferencials de la nostra entitat és que volem arribar a tots els públics, sense discriminacions de cap classe, entre d’altes la capacitat econòmica.

També ens diferencia que actuem en les nenes i en els nens per tal que ambdós gèneres siguin conscients que també ha existit i existeix el talent femení que no surt als llibres de text. Actuem en el present perquè en el futur elles i ells participin activament a corregir-ho. A través del seu treball i esforç també s’aconseguirà un canvi de paradigma en la cultura masclista, ja que els nens veuran que no s’ha d’ocultar el talent femení, ans al contrari, i les nenes tindran nous models als quals aferrar-se i contribuir positivament a empoderar-les. En generarà, doncs, un model que donarà valor a la igualtat de capacitats en ambdós gèneres. 

En conclusió, tal com explica el joc de paraules del nostre nom, treballem per obtenir una nova era plena d’enginy sense estereotips ni discriminacions.

(*1) Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 

(*2) Dades extretes del mateix informe anterior, veure nota a peu de pàgina número 1.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';