Article

L’ensenyament híbrid i l’art de la flexibilitat

ATILLA RAMOS / Professor d’arts i música a primària i secundària. Artista-educador en projectes governamentals al Brasil. 

El repte d’implementar l’educació artística i musical en l’ensenyament híbrid ens fa pensar en maneres d’ampliar el fer artístic, sobretot, per a les poblacions amb baix accés.

A l’any escolar 2020/2021, amb la necessitat de mantenir la formació presencial i alhora a distància, va sorgir el debat sobre l’ensenyament híbrid i amb ell una sèrie de preguntes. Entre ells, els més importants van ser: Què és efectivament l’ensenyament híbrid? Com utilitzar-lo de la millor manera? Com treballar amb els alumnes amb baix accés a les tecnologies?

Són diverses les formes de mesclar l’ensenyament presencial amb l’ensenyament en línia. L’abordatge més comú diu que l’ensenyament híbrid comença quan els alumnes tenen l’oportunitat de participar tant en un entorn físic, com una aula tradicional, com en un entorn virtual, utilitzant la tecnologia i Internet. Des de la perspectiva del Blended Learning, l’ensenyament híbrid ha de mesclar l’aprenentatge presencial i en línia, considerant la correspondència dels continguts amb la tecnologia més adequada al teu objectiu d’aprenentatge i organitzant després un programa complet. 

La idea de barrejar l’ensenyament presencial amb l’ensenyament en línia no és nova. A principis dels anys 2000 van sorgir els sistemes de gestió de l’aprenentatge (LMS). Moodle, llançat l’any 2001, tenia la funció de donar suport als cursos d’educació superior, allotjant materials i recursos educatius. A la dècada de 2010, van sorgir plataformes massives de cursos de nivell superior com Coursera i edX . L’any 2014 sorgeix el Google Classroom, donant suport a l’educació bàsica. L’any 2011, Khan Academy va destacar per oferir una plataforma gratuïta que integra pares, professors i alumnes amb la proposta d’ajudar els professors alliberant-los de les classes tradicionals i donant-los més temps per atendre les necessitats individuals dels alumnes. La plataforma també està desenvolupant una IA anomenada Khanmigo que se centra en el procés d’aprenentatge dels usuaris. En paraules del fundador Salman Khan, “Pensem que la intel·ligència artificial ha de ser una eina per a l’aprenentatge real i no per a fer trampes”.

L’Ensenyament híbrid també beneficia enormement l’educació musical i les arts. Això es deu al fet que les arts i la música sempre han buscat expandir les seves pràctiques més enllà de l’aula. En aquest sentit, l’híbrid amplia els recursos de l’ensenyament presencial i permet estendre les experiències musicals a altres espais. En comprendre que el fenomen de l’aprenentatge es produeix constantment, entenem que les possibilitats d’expansió de les vivències i activitats artístiques i musicals aporten guanys significatius als processos d’aprenentatge.

És un fet que la música i les arts són assignatures molt pràctiques amb activitats fortament guiades pel professor de l’escola. Tanmateix, el rendiment musical està format per una sèrie d’habilitats que es poden treballar en altres espais. Exercir la percepció musical, per exemple, és una cosa que s’ha de treballar dins i fora de la classe. Amb l’ensenyament híbrid, el professor té la possibilitat de suggerir i instruir millor la direcció de les vivències extraclasse.

Durant la pandèmia, tot i amb les dificultats inherents a l’ensenyament d’urgència, vam observar que les propostes d’activitats musicals van proporcionar moments significatius d’integració i expressió musical entre els alumnes i les seves famílies. La promoció d’aquestes vivències beneficia molt el desenvolupament d’habilitats, ja que el procés d’aprenentatge es produeix en tot moment. De la mateixa manera que els sabers adquirits mitjançant les experiències a casa i a la comunitat entren a l’escola a través dels alumnes i influeixen en el rendiment acadèmic, és necessari que els sistemes d’ensenyament trobin estratègies perquè els coneixements de l’escola entrin a la casa i a la comunitat travessant les seves relacions d’aprenentatge. En aquest sentit, l’expansió dels espais d’ensenyament causada per l’ensenyament híbrid i les seves tecnologies pot estretir les relacions entre l’escola, la família i la comunitat.

Finalment, algunes accions curtes i pràctiques poden fer tota la diferència en la cerca de l’equitat. La primera és sempre dedicar temps a la investigació. Sigui per descobrir noves pràctiques o per conèixer millor la realitat digital dels anys. Quin dispositiu utilitza l’estudiant per accedir a l’aprenentatge en línia? On és quan accedeix? Qui hi ha al teu voltant? Aquestes són algunes de les preguntes bàsiques que guien el procés d’investigació. Un professor de música no demanarà a un alumne que canti o apliqui les mans si l’alumne només pot accedir a l’ensenyament en línia en una biblioteca pública, però l’estudiant pot escoltar i reconèixer sons entrenant la percepció musical a la biblioteca. 

La segona acció important és l’experimentació. La creació d’activitats noves o adaptades per a diferents contextos d’accés planteja moltes preguntes. Quan el professor experimenta l’activitat imaginant les condicions de baix accés, és capaç d’afinar la proposta a més d’oferir un exemple pràctic per als alumnes. En aquest punt és important recordar que l’entorn virtual també és capaç de manifestar virtuts socials. Els pares, sobretot dels alumnes més petits, participen i s’impliquen més en el procés d’ensenyament quan noten que el professor també actua amb compromís i entusiasme per oferir una bona classe. 

El tercer punt és fer més propera i freqüent la comunicació amb els alumnes i les famílies. L’intercanvi d’informació i retroalimentació freqüent ajuda a revisar i millorar les propostes, a més de fer que les famílies siguin més atentes i participatives en el procés d’aprenentatge dels alumnes. Són molts els reptes, però, és evident que el desenvolupament de programes i eines digitals adequades a les pràctiques d’ensenyament, combinat amb l’apropament de les relacions entre l’escola, la família i la comunitat, és un punt fonamental en la recerca de l’equitat i l’alfabetització digital a l’educació del segle XXI.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';