Experiència

HackB: educació i digitalització per la resolució de problemes mèdics 

ENRIQUE JIMENEZ PEREZ / Docent d’educació secundària i participant del programa Empieza por Educar.

Sant Joan de Déu va reunir al Campus Docent de Sant Boi a més de 300 estudiants per tal de trobar solucions interdisciplinàries a problemes complexos.

Molts problemes mèdics transcendeixen la pura dimensió de la medicina i estan íntimament vinculats amb altres aspectes socials, emocionals, psicològics, culturals i fins i tot econòmics. Abordar aquests problemes requereix una perspectiva holística que consideri més que només els símptomes físics. És important involucrar equips interdisciplinaris que incloguin professionals de la salut i altres perfils (com treballadors socials) per comprendre millor i abordar els factors socials que poden afectar la salut d’una persona. 

Aquest és l’enfocament que ha portat a Sant Joan de Déu a organitzar la HackB: una hackató adreçada a estudiants que estiguin finalitzant els seus estudis superiors o perfils júniors de diferents àmbits (tecnològic, comunicació, perfils socials, etc.) per formar equips multidisciplinaris amb els estudiants de 4t de grau d’infermeria de Sant Joan de Déu i aportar solucions en un concurs d’idees. Cadascun d’aquests equips havia de tindre en compte diferents perspectives per tal de trobar una solució integral. Aquestes són: perspectiva de gènere, inclusió social, món digital i hospitalitat

L’equip motor va proposar quatre reptes que afecten diferents esferes de la societat i pels quals els participants i pels quals els participants havien de trobar solucions. Les problemàtiques a tractar van ser: 

 • Soledat no desitjada en persones en situació de sense llar: les persones sense llar experimenten soledat per la pèrdua de connexions socials, l’estigma, les condicions de vida precàries i els problemes de salut mental dificulten les seves relacions socials, augmentant la seva sensació d’exclusió social i soledat persistent. 
 • Conseqüències negatives de l’ús de les xarxes socials: l’abús de les xarxes socials entre els joves pot provocar impactes negatius en la seva salut mental, crear aïllament social, generar problemes físics, comprometre la privadesa, disminuir la concentració i afectar les seves relacions personals. 
 • Els joves com agents de canvi entre l’educació i la salut sexual: l’accés precoç al porno entre els joves pot distorsionar la seva percepció de les relacions i la sexualitat, generant expectatives irreals, pressió, inseguretats i reforçant estereotips de gènere. 
 • Senyals i ajuda en el suïcidi juvenil: el suïcidi és la principal causa de mort entre els adolescents de 12 i 29 anys i requereix una major sensibilització i recursos per ser abordat obertament, trencant el tabú que sovint l’envolta i reconeixent-lo com una qüestió crucial de salut mental.

Durant la HackB, es va aplicar el Design Thinking, una metodologia enfocada en l’usuari per abordar problemàtiques amb creativitat. Mitjançant l’anàlisi de la problemàtica específica, cada equip va identificar els reptes concrets a tractar. Posteriorment, es va realitzar un mapa d’empatia per comprendre a fons les necessitats dels usuaris implicats. Seguint això, es va fer una investigació per avaluar les solucions existents relacionades amb la qüestió abordada. A la fase d’ideació, cada grup va generar de forma col·laborativa solucions innovadores. L’última jornada es va dedicar a perfeccionar els detalls de la proposta i a preparar presentacions detallades per compartir davant dels companys i el jurat, consolidant així els aprenentatges i les aportacions realitzades durant l’esdeveniment. 

Benestar Digital i digitalització pel benestar 

Un aspecte destacat dins de les propostes presentades a la HackB va ser l’adaptació a la ràpida transformació digital que està experimentant la nostra societat. Aquest enfocament es va centrar especialment en dos pilars fonamentals: el benestar digital i la digitalització pel benestar. El benestar digital es refereix a promoure un ús equilibrat, saludable i beneficiós de les tecnologies, abordant la importància d’una relació positiva amb els dispositius i plataformes digitals. D’altra banda, la digitalització pel benestar implica l’ús de tecnologies i eines digitals per a la identificació i resolució de problemes en àrees com la salut i el benestar social. En aquest context, s’ha buscat explorar i proposar solucions innovadores que integren la transformació digital per millorar la qualitat de vida i el benestar col·lectiu, posant èmfasi en l’ús intel·ligent i responsable de la tecnologia per al bé comú. 

En el context de la solitud involuntària entre les persones sense llar, en relació amb les tecnologies digitals, es va identificar com a objectiu principal l’ús de les xarxes socials com a mitjà per fomentar la integració social d’aquest col·lectiu. Malgrat que les solucions prioritzaven les interaccions personals i presencials, també es considerava important la utilització de plataformes de missatgeria instantània i altres eines digitals per facilitar la inserció d’aquestes persones. Així, es posava un fort èmfasi en l’educació per promoure un ús responsable i efectiu de les xarxes socials entre aquest grup social, reconeixent-ne el potencial com a eina per a la seva inclusió social. 

El tema sobre les conseqüències negatives de l’ús de les xarxes socials es relaciona directament amb l’objectiu de promoure un benestar digital. No només es tractava d’assolir un ús equilibrat i beneficiós de la tecnologia, sinó també de sensibilitzar i informar sobre els possibles problemes socials i personals derivats d’un ús inadequat a llarg termini. Les solucions proposades en aquest àmbit es centraven principalment en eines digitals com aplicacions i jocs destinats a educar sobre els perills d’un ús irresponsable de les xarxes socials, destacant la importància de fomentar una utilització conscient i responsable de les tecnologies per evitar repercussions negatives en la salut i les relacions personals. 

En el context dels joves com agents de transformació en l’àmbit de l’educació i la salut sexual, les iniciatives digitals van tenir un paper rellevant. Entre aquestes propostes, es van concebre aplicacions educatives interactives i plataformes en línia que ofereixen informació precisa i recursos pràctics sobre educació sexual adaptada a diferents edats i etapes de desenvolupament. Aquestes eines digitals busquen fomentar el coneixement sobre el consentiment, les relacions saludables i la distinció entre la realitat i la ficció presentada en el porno. Al mateix temps, es va posar èmfasi en el desenvolupament d’eines de filtració d’accessos a contingut inapropiat per edat, com a mesura de protecció per als joves. 

En relació amb la detecció de senyals i l’ajuda en el suïcidi juvenil, les propostes presentades van posar l’èmfasi en la sensibilització sobre la importància de la detecció precoç de conductes suïcides entre els joves. Tot i que l’ús inadequat de les xarxes socials i altres eines digitals pot generar problemes personals o d’autoestima que poden conduir a comportaments suïcides, les solucions plantejades en aquest context no es van centrar en aquesta problemàtica. En canvi, es va posar una gran importància en l’enfocament de la digitalització pel benestar. Per tant, es van proposar diverses eines tecnològiques per prevenir i detectar possibles senyals de comportaments suïcides, com ara xats amb intel·ligència artificial, mapes neuronals d’interaccions en entorns educatius o experiències immersives i exposicions per abordar la sensibilització entorn de la temàtica del suïcidi. 

Després d’explorar les temàtiques rellevants a la HackB, és evident que la intersecció entre educació i digitalització és fonamental per abordar els problemes mèdics de manera interdisciplinària. La integració d’eines tecnològiques amb una educació adequada i completa s’ha destacat com a element clau per afrontar problemàtiques complexes, des de l’educació sexual i la salut mental fins a la prevenció del suïcidi i la integració social de col·lectius vulnerables. La digitalització pel benestar i la promoció d’un ús responsable de les tecnologies són aspectes crucials que complementen la importància de l’educació en la prevenció, detecció i tractament de problemes de salut. Aquesta simbiosi entre educació i tecnologia demostra ser essencial per oferir solucions integradores i multidisciplinàries davant dels reptes mèdics contemporanis.

Posts relacionats

Participa

  Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

  Missatge enviat correctament.
  Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
  Et respondrem tant aviat com sigui possible
  ';