Article

Incloure el benestar digital com a part del projecte educatiu, l’experiència del GEM Mataró

TONI DEL RÍO / Cap d’innovació de l’escola Gem de Mataró

Durant els darrers cursos, la generalització de les TRIC (Tecnologies de les relacions, informació i comunicació) ha produït canvis significatius pel que fa a les diferents dinàmiques que es produeixen a l’aula, com també les formes de relació amb tota la comunitat educativa, dins i fora del centre.

Aquest fet s’ha accelerat de manera significativa durant la pandèmia, amb poc temps per a la reflexió, donada la velocitat de resposta exigida per fer front a aquesta crisi. Actualment, la immensa majoria de catalans i catalanes disposen de connexió a casa, o al seu entorn proper s’ha generalitzat l’ús del telèfon intel·ligent per una multitud d’accions quotidianes i, cada vegada més, ens anem familiaritzant amb elements intel·ligents on delegar tasques del dia a dia, però aquest canvi de paradigma en la manera de fer i actuar, com també en la forma en la qual ens relacionem, requereix una visió crítica i una reflexió compartida per part de tots i totes, si no volem que aquesta manca d’iniciativa i lideratge en aquest temps, ens comporti problemes de manca d’equitat i oportunitats, foment de les desigualtats, manca d’esperit crític i, en conseqüència, el no assoliment d’una ciutadania competent.

Davant d’aquest context, on els nois i noies que formen part de la comunitat escolar estan convivint i en són protagonistes, centres com l’Escola Gem de Mataró aposta per ser proactiva i, aprofitant els esforços que s’estan fent de forma generalitzada vers la digitalització de tots els centres educatius del territori, generar un espai de reflexió per poder afrontar aquests reptes i acompanyar al protagonista de tots i cadascun dels aprenentatges, l’alumnat. Aquest acompanyament és possible gràcies a l’aposta ferma pel benestar digital, a partir d’un pla d’actuació que impacta sobre el PAT (Pla d’acció tutorial), sobre la creació d’una nova EDC (Estratègia digital de Centre) i una formació contínua de tot el professorat.

Aquestes actuacions, que tenen un impacte directe en la relació de la comunitat educativa amb els dispositius i a través dels dispositius, en fomenta, l’equitat i la justícia social. D’una banda, formant i conscienciant a l’alumnat en la mirada d’un ús de la tecnologia que millori l’entorn, oferint oportunitats que permeten interactuar amb els veïns i veïnes, i amb el món, de forma activa, en la resolució de problemes que afecten les diferents comunitats. Exemples serien els diferents projectes que s’estan duent a terme al centre durant els últims anys, com el projecte Jo puc canviar-ho, contextualitzat al projecte de recerca de 4t d’ESO, on alumnes de segon cicle de Secundària identifiquen necessitats i preocupacions existents a la ciutat de Mataró, a partir de l’eina manual thinking, per acabar desenvolupant eines tecnològiques (Apps, webs…) que donin resposta a aquestes qüestions. També, seguint en la línia de l’equitat i la justícia social, obrir portes a projectes que traspassen els murs de l’escola ajuda a assolir els objectius perseguits en aquest àmbit. Des de fa dos cursos, l’escola Gem fomenta activament les vocacions científic-tecnològiques de les noies i col·labora en revertir les desigualtats de gènere existents als estudis i feines de caràcter tecnològic, representant el programa Technovation Girls a la comarca del Maresme. En un món digitalitzat, les noies hi tenen molt a dir i han d’esdevenir un subjecte participatiu a la nova realitzat informatitzada. Durant el programa, grup de noies de tot el món observen amb esperit crític el seu entorn per tal d’oferir una solució, materialitzada en una App mòbil, a la vegada que es formen, no només en aplicacions informàtiques, pensament computacional i programació, sinó també en habilitats comunicatives, màrqueting i emprenedoria, seguint els eixos del projecte educatiu de l’escola.

És important incloure de manera activa a les famílies, actors bàsics d’aquesta massa crítica, facilitant la seva formació continua, que els empoderi a l’hora d’aconsellar i valorar els continguts i activitats de les quals els seus fills i filles fan ús diàriament.

I quina és la finalitat de totes aquestes accions? Doncs preparar ciutadans i ciutadanes que no només en facin un ús passiu de la tecnologia, sinó que també siguin protagonistes del canvi, creadors de solucions que millorin el món que habiten i accedeixin a la informació amb igualtat d’oportunitats.

Finalment, quan es parla d’acompanyament, és important incloure de manera activa a les famílies, actors bàsics d’aquesta massa crítica, facilitant la seva formació continua, que els empoderi a l’hora d’aconsellar i valorar els continguts i activitats de les quals els seus fills i filles fan ús diàriament. La constant actualització d’apps dirigides directament al públic més jove, ens ha d’interpel·lar a l’hora de fer un judici reposat i, per aquest motiu, jornades amb la participació de diferents representants d’entitats del territori, com la celebrada a les instal·lacions de l’escola Gem de Mataró el passat dimecres 2 de novembre, amb representant de l’àmbit de la psicologia, la recerca tecnològica i el món docent, es valoren de forma tan positiva per tota la comunitat.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';