Experiència

Els reptes i oportunitats de l’inclusió digital en els centres educatius

TONI CHACÓN MORAL I MARIONA VALLÉS ROMERO // Escola Mestre Ignasi Peraire

Fa uns anys al nostre centre va sorgir la pregunta com podem garantir la  equitat digital, i no vam dubtar a respondre que per aconseguir-la cal trencar la bretxa social, minvar les desigualtats i garantir, des de l’àmbit educatiu, les mateixes oportunitats d’accés per a tots els nens i nenes.

Ens trobem a Mollerussa, un poble industrial i agrícola situat a la província de Lleida, que ha estat un punt d’atracció per a l’arribada de moltes famílies nouvingudes, provocant un canvi de context a la nostra escola, la qual ha començat a enriquir-se amb diverses cultures, llengües i tradicions.

Un equip de mestres dinàmic i compromès vam percebre la necessitat de realitzar un canvi i incloure la tecnologia i els projectes en el treball d’aula. Aquesta va esdevenir l’eina més efectiva per donar sentit a l’aprenentatge, alhora que afavoria l’arrelament al territori i l’adquisició de les competències bàsiques de tots els infants que començaven a formar part de la nostra comunitat educativa.

Catalogats com a centre de màxima complexitat, vam incloure la cultura digital com un dels eixos vertebradors del nostre projecte educatiu. Mitjançant la redacció d’un projecte específic que detallava la integració de la tecnologia i la manera en què es treballaria des d’educació infantil fins a l’últim curs de l’educació bàsica, vam aconseguir ser transformats digitalment amb el suport del Departament d’Educació. Aquesta dotació, a banda d’adequar l’equipament de l’escola, va venir acompanyada d’una formació al professorat que va motivar la creació d’una comissió de treball en la que hi estaven presents professionals de cada cicle, i que ens va permetre establir uns criteris clars i funcionals per tota l’etapa educativa.

I aquí neix l’oportunitat del canvi

El canvi de model que està vivint la societat que ens envolta ens convida a reinventar la nostra manera de mirar i, en conseqüència, de viure l’educació. Estarem d’acord en el fet que des de les escoles no podem pas desviar aquesta mirada.

Nosaltres, l’equip docent, comptant amb el suport de les famílies, anem detectant les necessitats que van sorgint i les intentem contrarestar amb les nostres fortaleses. Què volem?

 • Aprofitar la riquesa de la gran varietat de llengües maternes de les persones que formen part de l’escola, i incidir en l’ús de la llengua vehicular, el català.
 • Aflorar el sentiment de pertinença al municipi de tots aquells nens i nenes que per qualsevol motiu han hagut d’emigrar del seu lloc d’origen.
 • Certificar que dins del centre tots i totes som iguals i que, per tant, gaudim de les mateixes oportunitats.

Comencem a dissenyar el camí que ens ajudarà a assolir els nostres objectius

L’associació de famílies va donar suport a la transformació, i ens va ajudar a muntar un estudi de ràdio. Ja sabíem del cert que aquesta és una eina motivadora per l’aprenentatge de les llengües i la millora de la dicció, el que no esperàvem és el nivell d’autoexigència que van presentar els nostres nens i nenes, preparant amb molta efusivitat les seves intervencions radiofòniques.

Hem format part de diferents projectes emergents de l’àrea de cultura digitals: Mòbils.edu, Canal de reporters i Projecte Focus. Els i les alumnes han col·laborat en diferents certàmens i concursos: mSchools, Webs al punt, premis Baldiri i Reixac, entre d’altres. 

Els nostres objectius s’han assolit: 

 • S’ha incrementat el nombre d’alumnes que milloren en l’àmbit de llengua catalana.
 • La motivació i l’exigència han augmentat de manera significativa en les produccions tant individuals com col·lectives.
 • La coneixença del municipi i l’entorn proper és un dels vectors que marquen la línia de l’escola.
 • Les STEAM ens han permès estructurar i organitzar les seqüències mentals i adquirir noves habilitats per resoldre qualsevol mena de problema.

I, el més important, hem aconseguit que els continguts apresos tinguin significat i siguin transferibles a qualsevol àmbit de la vida quotidiana.

Ara hem fet un pas endavant. Des de fa un parell d’anys, disposem d’un estudi de TV a l’escola en què participen tots els infants, presentant de manera visual aquells sabers que es preparen a les aules, amb l’objectiu que tota la comunitat en sigui partícip.

L’equitat digital ha possibilitat la nostra evolució personal i pedagògica, sense distincions socials, personals o acadèmiques, abraçant tot l’alumnat independentment de les seves capacitats.

Aquesta és la clau del nostre èxit.

Posts relacionats

Participa

  Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

  Missatge enviat correctament.
  Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
  Et respondrem tant aviat com sigui possible
  ';