Article

Digitalització: Vincles i respostes davant l’exclusió i abandonament educatiu

DRA. TABATA CONTRERAS-VILLALOBOS / Docent col·laboradora de la UOC

La digitalització pot convertir-se en una eina de suport educatiu davant contextos de desigualtat i exclusió. Però per a això, hem d’assumir el repte de contextualitzar-la en la nostra realitat.

La tecnologia media les nostres interaccions i activitats quotidianes, a tal punt que a vegades estem més vinculats al món digital que a la realitat. L’escola no és aliena a aquest fenomen, tensant moltes vegades els seus usos i sentits quan no estan regulats o promouen la vulnerabilització de certs grups. Per tant, les eines digitals han d’estar al servei de l’educació, posicionant-se com un suport i recurs en la formació integral. Aquesta és una premissa clara, compartida per moltes persones, però continua sent un ideal que costa concretar. I és que les bretxes socials i econòmiques s’intercepten amb el món digital i educatiu, cristal·litzant així barreres i obstacles per aquells grups de persones més vulnerabilizats.

Com es converteix una eina digital en un suport educatiu davant contextos de desigualtat i exclusió? Els entorns digitals són espais que habitem i que prenen força, però la seva mera existència i accés no promou l’equitat. Hem de posicionar-los a favor d’una perspectiva de justícia socioeducativa, que proporcioni una altra experiència educativa personalitzada i pertinent a interessos i necessitats de les comunitats educatives. Potenciant així una cultura inclusiva, participativa i amb impacte social també des del digital. 

Com fer-ho? Igual que en els entorns físics, hi ha elements de disseny, de contingut i suport basals per potenciar les eines digitals. Parlem del vincle, el diàleg, el treball personalitzat i la flexibilització/adequació curricular com a canals d’acció i transformació. Des d’aquí que parlarem de la digitalització, com aquella resposta que busca gestionar i sistematitzar pràctiques en l’espai digital que promoguin l’educació per tots i totes i atenguin els mecanismes d’exclusió. El seu major poder resideix en el fet que, donades les constants revolucions tecnològiques, se’ns obren múltiples oportunitats per la seva exploració i desenvolupament. Ara, recalquem que no existeix una recepta perfecta o màgica per resoldre les problemàtiques que avui ens preocupen. L’escenari digital no escapa a aquesta premissa, per tant, sempre serà un desafiament contextualitzar la digitalització a la nostra realitat.

Des d’una perspectiva de justícia social, proposem quatre lineaments de digitaliz-acció per atendre l’exclusió socioeducativa i la desvinculació amb els processos d’aprenentatges: 1) Dret Educatiu, 2) Inclusió, 3) Flexibilització curricular i 4) Cuidats.

L’educació és un dret. Quan emergeixen problemes d’accés o permanència en el sistema educatiu, la tecnologia es converteix en una eina que pot permetre un espai de trobada i de continuïtat de l’aprenentatge, però també, de pertinença amb la comunitat educativa. Sigui per un espai limitat o extens en el temps, la digitalització de recursos d’aprenentatges, d’activitats, de comunicació amb els i les estudiants es poden dur a terme mitjançant les plataformes virtuals que existeixen a disposició, considerant xarxes socials com a plataformes digitals de LMS. Hem de construir espais presencials i virtuals, que acompanyin als i les estudiants en el seu procés d’aprenentatge, guiant-los en la seva formació, en particular en la cerca, generació de continguts i consum d’aquests.

S’ha d’assegurar que els entorns virtuals promoguin la inclusió i el benestar de tots i totes. L’accés als dispositius digitals s’ha de proporcionar, amb recursos protegits per això, considerant espais, horaris, dispositius, etc. Però ha de tenir normes d’allò que és permès, dels valors que promou, i de les accions que es puguin dur a terme. Ha de parar esment a la diversitat dels seus estudiants, considerant els diferents orígens i identitats socials, culturals, racials, lingüístics de les persones, en què puguin trobar referents que els motivin a l’aprenentatge. Un altre facilitador és que en la virtualitat, es poden considerar diferents ritmes i estils d’aprenentatge, donant suport a la continuïtat de les diverses trajectòries educatives. Aquí, la noció de comunitat pren més sentit, ja que permet que tots i totes les actores de la comunitat educativa contribueixin a la seva formació i protecció.

L’aprenentatge és clau, però davant processos d’exclusió i de desigualtat, on s’han elaborat experiències que han allunyat l’escola, les estratègies s’han de diversificar. És aquí on la flexibilització curricular es converteix en un pont que busca relligar i transformar experiències negatives sobre el procés d’aprenentatge, pedagogizant la digitalització. Acudir a recursos tecnològics que dotin de nous significats i sentits els processos formatius, és una solució. La cerca de material, la recerca, l’experimentació i la generació de continguts que responguin a les exigències del currículum i als sabers s’esperen poder conquistar mitjançant els nous entorns digitals i virtuals. Així també, la ludificació, els recursos gràfics, l’ús de la intel·ligència artificial també es converteixen en accions i entorns que poden estar acollint nous sabers. El més important és gestionar-ho i posar-ho a la disposició de l’acte pedagògic i d’aprenentatge.

Finalment, però no menys rellevant, trobem una lògica de cura. La tecnologia i la virtualitat han d’humanitzar-se i promoure un bon tracte entre les diverses persones que componen la comunitat educativa. Així també ha d’implementar un acompanyament personalitzat a estudiants. No només estem parlant del seguiment de l’assistència, notes i comportaments que estan sistematitzats i que en general tenen una lògica punitiva i de control. Estem posicionant-nos des d’una lògica de justícia social que busca rellevar la participació, el reconeixement a les persones, el diàleg i la cura.

Aquestes accions proporcionen informació sobre el procés formatiu dels i les estudiants, coneixent les seves realitats i necessitats a considerar per lliurar els suports pertinents que protegeixin el seu dret educatiu. Però sobretot proporcionen una sèrie de recursos pedagògics i vinculessis que poden estar a disposició per facilitar i enfortir una experiència d’aprenentatge. És així que la digitalització facilita la construcció d’un espai virtual acollidor i potenciador de transformacions socials, revertint processos complexos d’exclusió i abandonament educatiu.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';