Experiència

Compromís amb la diversitat i l’equitat. L’experiència del CEE López Navalón

MANUEL ANDRADE / CEE López Navalón

Manuel Andrade, és part de l’equip docent del CEE López Navalón i un dels impulsors del seu projecte de biblioteca. En aquest article ens comparteix la història del centre i per què i com van transformar la seva biblioteca en un espai compromès amb la diversitat i l’equitat. 

Context 

El CEE López de Navalón és un centre d’educació especial situat a Santiago de Compostel·la, que destaca per oferir un espai de biblioteca innovador i pensat per les necessitats del seu alumnat. 

El projecte de biblioteca inclusiva del CEE López Navalón representa un compromís amb la diversitat i l’equitat. En aquesta iniciativa, es prioritza la biblioteca com un espai no només per a l’accés de la informació, sinó també com un espai multisensorial, on es té en compte la participació activa de tot l’alumnat. Mitjançant l’ús de diverses eines i estratègies, es busca assegurar que cap alumne/a es quedi enrere i que puguin gaudir de propostes d’aprenentatge significatives i adaptades a les seves necessitats i habilitats. 

En aquest sentit, s’han implementat diferents recursos i adaptacions per assegurar que la biblioteca sigui un espai acollidor i inclusiu per a tota la comunitat educativa. A més, s’han desenvolupat estratègies per a persones amb dificultats d’aprenentatge, com guies de lectura adaptades o activitats sensorials per a estudiants amb necessitats especials.

El projecte va sorgir d’una profunda reflexió de l’equip docent, on es plantejaven crear experiències no només per l’alumnat, sinó també per l’entorn, on es produïssin oportunitats d’intercanvi. Partien d’un objectiu principal, que era fer de la inclusió un viatge d’anada i tornada

En definitiva, el projecte de biblioteca inclusiva del CEE López Navalón pretén crear un entorn educatiu en què pugui participar tota la comunitat educativa i on l’alumnat se senti valorat i capacitat per participar plenament en les activitats d’aprenentatge. A través d’aquesta iniciativa, es promou la igualtat d’oportunitats i es fomenta la diversitat i la inclusió.

Partien d’un objectiu principal, que era fer de la inclusió un viatge d’anada i tornada

Repte o motivació

La motivació i objectiu principal d’aquesta biblioteca és que sigui un espai que fomenti la convivència i la ciutadania, ja que gran part del seu alumnat mostra dificultats emocionals i socials, que afecten el treball en equip en el desenvolupament de projectes col·lectius. D’altra banda, també es pretén transformar la biblioteca en un espai de relaxació multisensorial i que promogui la competència lingüística. Així doncs, l’exposició multimèdia d’obres es converteix en una eina per ajudar a aconseguir aquest objectiu. Cal destacar també la biblioteca com un espai innovador, que fomenti l’ús de noves tecnologies. Però sobretot, es destaca que sigui un espai on l’alumnat pugui superar barreres, les seves pors i on es fomenti l’autoestima i el creixement personal, alhora que el professional. 

Experiències

La biblioteca és un punt d’unió entre l’escola i el seu entorn, on s’ofereixen diversos tallers per qui n’estigui interessat/da. L’alumnat i equip docent del CEE López Navalón ha mostrat a més de 400 persones interessades, diversos aprenentatges, com ara encunyat, gravat en cuir, estampació de samarretes, etc. Així doncs, es pretén que aquest projecte sigui un aprenentatge-servei per a la comunitat.

Alguns exemples de treball amb l’entorn ha estat la col·laboració amb Artesanía de Galícia, on es duu a terme la setmana del Dia Europeu de l’Artesania, que es realitzen diversos tallers sobre artesania, amb ponents professionals del sector. 

A més, a la biblioteca disposen d’un espai titulat “el espacio de los creadores”, on fabriquen productes electrònics i a més, treballen conceptes d’economia col·laborativa. Han creat per exemple, amb l’ajuda del ceramista Antón Romá, un forn de rakú portàtil, que serveix de préstec per altres escoles de l’entorn.

Una altra experiència duta a terme a la biblioteca és la investigació de tecnologies digitals i diversos materials, que es fan servir als tallers que es duen a terme. Per exemple, s’han incorporat nous materials de gravat i estampació, que faciliten l’obtenció de productes amb missatges, com ara de samarretes poètiques. D’aquesta manera, es facilita la inclusió de l’alumnat, segons les seves necessitats.

També s’han dut a terme activitats de creació, on per exemple, s’ha transformat la biblioteca en un espai de terror i s’ha treballat els conceptes principals del maquillatge artístic.

En resum, es pretén que la biblioteca sigui un espai que fomenti l’equitat i la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat i que també s’involucri a la resta de la comunitat educativa, com ara a les famílies. Així doncs, és l’eix vertebrador de tots els projectes del centre.

Barreres superades

Com a barreres superades, cal esmentar el fet de canviar la mirada dels tallers com una proposta de producció i d’obtenció de resultats cap a un concepte d’experiències que fomentin l’emprenedoria. D’altra banda, també és un espai on es potencia molt l’expressió oral, que es va valorar que era quelcom que calia fomentar. 

Pròxims passos i nous reptes

El CEE López Navalón vol ser l’eix principal de l’escola a l’hora d’elaborar projecte i reivindica el paper innovador de la biblioteca com un espai per a fomentar la creativitat i com a motor de la inclusió social, entesa com un procés de canvi, oferint experiències significatives i participatives. D’aquesta manera, la biblioteca es transforma en un espai imprescindible per canviar la visió que es té sobre la discapacitat. 

Es pretén que no es perdin les competències per a la vida i que sigui un espai per compartir, per expressar-se i per potenciar un aprenentatge significatiu. 

Com a nou repte es plantegen fer un acompanyament de l’alumnat pel que fa a la gestió de les emocions, ja que durant els tallers, s’ha observat que hi ha una manca de control emocional i que és un aspecte en el qual cal continuar posant el focus. 

Volem que la biblioteca es transformi en un espai imprescindible per canviar la visió que es té sobre la discapacitat.

Consells per a un centre que es plantegi començar un procés de transformació de la seva biblioteca:

La recomanació que fa Manuel Andrade és principalment buscar un equip docent que estigui motivat i que sobretot, cregui en el projecte que es vol plantejar. És important que en cap cas s’imposi cap idea, sinó que es defensi. Cal que no només el grup impulsor confiï en el projecte, sinó que sigui una motivació d’escola. Per això, cal potenciar les virtuts de tot l’equip docent, perquè tothom se senti reconegut i que forma part d’aquesta transformació. Oferir responsabilitats a tothom és clau.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';