Experiència

Robòtica educativa accessible a tots els públics

Molts anys de docència i treball a la Xarxa de Formació del Professorat, ens han ensenyat que a Educació, res no és útil si no s’arriba a un alt percentatge de docents i alumnat, si no és així, crearem experiències tipus illes que moriran sense deixar empremta en la millora del sistema educatiu. Per això, és important posar fi a la bretxa digital (i moltes altres) que actualment continua impedint la igualtat d’oportunitats, i, per tant, fent impossible una veritable equitat educativa.

La introducció de la Robòtica Educativa comporta grans desafiaments per a tota la comunitat educativa tant pels docents com pels estudiants.

La nostra aportació és la creació d’uns robots virtuals que faciliten l’aprenentatge i eliminen de manera significativa aquesta bretxa digital que suposa l’alt cost del material robòtic per a algunes comunitats educatives i/o famílies. La nostra experiència ens demostra que aquesta alternativa, a més de l’estalvi econòmic, potencia totes les àrees del coneixement i de forma paral·lela, permet desenvolupar el pensament computacional i crític a l’estudiant i tot això amb metodologies actives, sobretot amb metodologies com l’Aprenentatge Basat en Reptes (ABR), Aprenentatge Servei (ApS) i tot això provocant autèntiques situacions d’aprenentatge.

Amb Disanqueku, volem arribar a tothom sense necessitat de costos, com ja hem esmentat, i sense necessitat de coneixements previs, de fet, un cop informat els docents sobre com funciona aquesta plataforma, estan capacitats per aplicar-la a l’aula des d’aquest mateix instant, i això és degut al fet que la tenim organitzada de forma seqüencial amb una progressió en dificultat del tipus pas a pas sense error (ensenyament programat ensenyament sense error de Skinner1).

Es localitzen tres fases en el procés d’aplicació de la Robòtica Educativa a l’aula, construcció de robots, programació i allò que és per a nosaltres el més important, la utilització com l’espurna que motiva i desperta la curiositat cap als continguts del currículum, que anomenem robòtica educativa curricular. La virtualitat dels nostres robots els fa tan versàtils, accessibles que actualment, els nostres robots són utilitzats a Cuba, hem impartit un curs de postgrau a la UO de Santiago de Cuba, a la lliga ROBORETO d’Extremadura, així com a molts centres educatius.

Per acabar, un concepte que no volem que oblideu, i és que el coneixement és únic i no està dividit en parcel·les, és a dir, la divisió lletres/ciències no existeix, només és una forma d’organitzar l’educació reglada. La Ciència sense les Humanitats per a nosaltres no és ni tan sols aconsellable, i a l’inversa, és a dir, les Humanitats sense la Ciència, tampoc. Com a exemple d’això, el nostre recent nou projecte que està en construcció: les matemàtiques que es veuen.

Es veu una mestra que assenyala una tauleta, com si donés instruccions a un alumne. Al cantó d'aquest, a la mateixa taula, hi ha una nena manipulant un robot

No volem que oblideu que el coneixement no és únic i no està dividit en parcel·les, és a dir, la divisió lletres/ciències no existeix, només és una forma d’organitzar l’educació reglada. La Ciència sense les Humanitats per a nosaltres no és ni tan sols aconsellable, i a l’inrevés, les Humanitats sense la ciència, tampoc.

Aquest projecte de robòtica educativa en un entorn virtual per a la pràctica, ha acabat sent una eina d’aplicació tant per a temps com els de la pandèmia passada, com per als cursos en línia o la implantació de baix cost (cost zero, ja que els diferents robots han estat desenvolupats per nosaltres mateixos i són totalment gratuïts i oberts per a la seva manipulació, variants o millores) de la robòtica educativa curricular, tenint en compte que són projectes amb una transferència positiva i real, on es treballa amb el mateix programa amb què programen els robots físics reals.

Trobareu tots els projectes, casos, situacions d’aprenentatge i, en definitiva, la informació pas a pas per fer-ho servir a l’aula al nostre portal web Disanqueku. Aquest portal continua creixent cada dia amb noves idees, és una cosa viva, de fet, cada vegada que entreu trobareu manuals i nous robots aplicables des d’educació infantil fins a les edats avançades. Aprofiteu el treball de pensament computacional per fomentar el pensament crític i les humanitats. La societat us ho agrairà.

(*1) És a dir, una progressió pas a pas amb tan poc salt qualitatiu i quantitatiu, que sigui impossible perdre’s. Pots llegir més sobre això L’Ensenyament Programat segons B. F. Skinner, de Psicologia i Ment

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';