Article

Les tecnologies digitals poden construir la subjectivitat dels estudiants?

Dr. GUSTAVO HERRERA URIZAR / Professor associat del departament de Mètodes de recerca i Diagnòstic en Educació de la Universitat de Barcelona i tècnic de recerca en el projecte “Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations” del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona

La interacció dels estudiants amb les plataformes educatives digitals i les intel·ligències artificials té un impacte significatiu en la construcció de la seva identitat i en la capacitat crítica per avaluar la informació. Per tant, la societat tota i els responsables de les polítiques en educació han de treballar en regulacions que garanteixin un equilibri en l’ús de la tecnologia i en la protecció de l’intimidat.

A l’era digital, on la recopilació, l’emmagatzematge i l’ús d’informació personal estan omnipresents a les nostres vides, és crucial protegir les dades i la privadesa. Però, quines conseqüències ètiques sorgeixen quan la intel·ligència artificial (IA) i les plataformes digitals recopilen grans quantitats de dades en entorns educatius? Aquest tipus de tecnologies amplien la recopilació de dades en temps real, la vigilància i la manipulació de manera sense precedents. Aleshores, quin és l’equilibri adequat entre protegir la privadesa dels estudiants i utilitzar la tecnologia per personalitzar l’aprenentatge?

Nissenbaum (2004)1 advoca per la “privadesa contextual”, un enfocament ètic en la gestió de dades que es basa a considerar principalment el context en què es recopilen i utilitzen les dades. En el context educatiu, la recopilació de dades pot tenir un propòsit legítim, com ara personalitzar l’ensenyament i el contingut per satisfer les necessitats individuals dels estudiants. No obstant això, aquesta recopilació de dades també pot creuar límits ètics si no es fa servir amb precaució. Les IA i les plataformes digitals poden generar perfils detallats dels estudiants, cosa que planteja inquietuds sobre la invasió de la privadesa i l’ús indegut de la informació personal per a fins comercials.

La recopilació de dades per part de les plataformes educatives digitals és un tema que requereix una atenció ètica, ja que la vigilància constant i la recopilació d’informació sobre els estudiants poden generar preocupacions legítimes al voltant de la vulneració dels seus drets a la privadesa i la seguretat de les vostres dades personals. Un dels aspectes més delicats és la capacitat de les IA per analitzar el comportament dels estudiants i prendre decisions que poden influir en el futur personal, social i laboral. Com podem, doncs, assegurar-nos que les IA i les plataformes digitals a l’educació es desenvolupin i utilitzin de manera ètica i transparent? És essencial que la presa de decisions algorísmiques sigui transparent i subjecta a auditories ètiques. Tal com assenyala O’Neil (2018)2, qui adverteix que els algorismes en l’educació poden amplificar biaixos i perpetuar desigualtats si no se supervisen adequadament.

Exemple d’això, el podem trobar a les manifestacions de famílies i estudiants recollides en la investigació realitzada en el marc del projecte: “ Plataformes digitals BigTech del sistema educatiu català i drets de la infància: amenaces i reptes” (Rivera-Vargas, P ., et Al., 2023) realitzat per l’aFFaC (Associacions Federades de Famílies i alumnes de Catalunya) i el grup de recerca Esbrina de la Universitat de Barcelona, les famílies van expressar inquietud per l’impacte potencial de les plataformes digitals educatives a les preferències, eleccions i comportament dels nens i adolescents en relació amb la constant exposició a la informació en línia i les xarxes socials afecta la formació de la identitat dels estudiants. A més, en aquest mateix estudi, els estudiants també van demostrar una certa consciència sobre el processament automàtic de dades per a la creació de perfils.

La interacció dels estudiants amb les plataformes educatives digitals i les intel·ligències artificials (IA) certament té un impacte significatiu en la construcció de la identitat i en la capacitat crítica per avaluar la informació. Pel que fa a la percepció de si mateixos, les plataformes educatives digitals sovint fan servir algoritmes per adaptar el contingut i les activitats d’aprenentatge en funció del rendiment i les preferències dels estudiants. Això pot influir en l’autoimatge i l’autoestima dels estudiants, ja que els algorismes poden destacar fortaleses i debilitats de manera constant. És fonamental que els educadors i les plataformes promoguin un enfocament equilibrat i encoratjador perquè els estudiants desenvolupin una autoimatge positiva i resilient.

A mesura que els estudiants interactuen amb les plataformes educatives digitals i les IA, el seu procés de subjectivació es veu modelat de manera única. Com Foucault (1982)3 planteja, la subjectivitat és un producte de la història i la cultura, i canvia contínuament segons el context en què es desenvolupa. La tecnologia influeix en la seva percepció de si mateixos, les seves habilitats i la relació amb el coneixement. La interacció constant amb les plataformes digitals i les IA pot tenir un impacte significatiu en la manera com els estudiants es perceben a si mateixos i en com es relacionen amb el coneixement. En aquest sentit, les plataformes d’aprenentatge en línia poden utilitzar algoritmes per recomanar contingut i activitats, cosa que pot influir en les preferències i percepcions de l’estudiantat com, per tant, es pot convertir en un dispositiu que subjectivice cap a certs valors pro mercat.

L’influx dels interessos del mercat a l’educació és un tema de preocupació creixent, i el seu agreujament es veu reflectit en la proliferació de plataformes digitals comercials a l’àmbit educatiu. En aquest context, les intel·ligències artificials (IA) i les empreses tecnològiques busquen maximitzar els seus guanys en introduir la tecnologia a les aules. Aquesta tendència planteja interrogants fonamentals sobre la privatització de l’educació i la pèrdua de valors socials a favor del mercat lliure. L’educació no s’ha de reduir a un mer producte al mercat, sinó que ha de ser considerada com un dret fonamental i un procés enriquidor per a tothom, per la qual cosa la mercantilització de l’educació planteja serioses amenaces a la igualtat d’accés IA la qualitat de l’educació, ja que tendeix a afavorir els qui poden pagar per serveis educatius premium .

En conclusió i en resposta a la pregunta inicial: Quin és l’impacte de les tecnologies digitals a l’educació ia la construcció de la identitat de l’estudiantat?, podem afirmar que l’impacte té a veure amb la relació causal entre les tecnologies digitals i la nostra identitat, és a dir, les tecnologies són un factor poderós de determinació de la subjectivitat de cada usuari d’aquests serveis. És fonamental, per tant, que nosaltres com a societat i els responsables de les polítiques en educació, ja sigui estatals i autonòmiques, es facin càrrec de l’impacte de les tecnologies digitals educatives a les subjectivitats de les i els joves i treballin en regulacions, pràctiques ètiques i lleis que garanteixin un equilibri adequat entre l’ús de la tecnologia i la protecció de la intimitat, la llibertat i els valors fonamentals en l’educació, és a dir, desenvolupar la integralitat de l’ésser humà.

(*1) Nissenbaum, H. (2004). Privadesa com a integritat contextual. Wash . L. Rev. , 79 , 119. 

(*2) O’Neil, C. (2018). Armes de destrucció matemàtica: com el big data augmenta la desigualtat i amenaça la democràcia. Capità Swing Llibres. 

(*3) Foucault, M. (1982). L’hermenèutica del subjecte . Mèxic: Fons de cultura Econòmica.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';