Article

Detectem, o perpretem biaixos amb l’ús de la tecnologia a l’aula?

OLGA ARMENGOL PASTALLÉ / Docente / @olgarmengol

Aprofitar l’interès que genera la IA i integrar-la a les propostes de l’aula, permetre també treballar altres aspectes més enllà de la programació, com per exemple els valors, el respecte i la promoció d’una millor convivència.

Soc una mestra inquieta i, des de fa uns anys, dedico la meva força en la formació, difusió i ensenyament-aprenentatge de tot el que fa referència al món digital. Ja en fa més de deu que formo part del grup de l’ICE de la UAB “Món Digital i educació” amb el que ens centrem en la temàtica del bon ús, conscient i crític de la xarxa, el que ara en diríem benestar digital. Actualment acabem de publicar l’eina de reflexió anomenada “I tu, ets digitalment responsable?” per a treballar amb infants i adolescents. 

Des de fa menys, però amb igual d’entusiasme, m’he introduït a un altre vessant del món digital: la robòtica i programació. Aquesta és igual d’interessant i pedagògica com la del bon ús. Les dues “visions” es fusionen quan, dins l’aula, les tinc presents en el moment de programar qualsevol activitat sigui curta o llarga com una situació d’aprenentatge.

L’experiència a l’aula que ara explico va ser duta a terme el curs 20-21 i és la primera que vaig desenvolupar en relació amb la Intel·ligència Artificial (IA). Aquesta, està emmarcada dins d‘un projecte d’estudi de La Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial (EPCIA) del Ministerio de Educación y Formación Profesional en col·laboració amb les conselleries educatives de comunitats i ciutats autònomes.

Vaig centrar el meu projecte en un tema que em preocupa molt: els biaixos a la xarxa. Volia que l’alumnat de 5è de primària fos conscient que qualsevol programa, motor de cerca o aplicació que fa servir una categorització introduïda per l’humà pot ser susceptible de tenir biaixos segons els coneixements, creences o inclinacions de la persona que ho programa. 

Amb el nom “Comunicación no violenta” i amb un programa de machine learning pensat per a entorns educatius i els blocs de programació Scratch 3.0 havien de dissenyar i programar una màquina que ajudés a detectar vocabulari masclista, homòfob i racista. Més enllà de tot el treball realitzat, l’alumnat va entendre que la màquina per si sola no entenia ni sabia discernir paraules i que, només a partir de l’alimentació que n’havien fet ells, aquesta reaccionava. Així doncs, allò que un pensa o creu és el que acaba transmetent a la màquina. D’aquí en sorgeixen els biaixos.

Per definir els tres conceptes anteriorment mencionats es va dur a terme un projecte transversal en el qual s’involucraven les àrees d’educació en valors, les llengües catalana i castellana, educació visual i plàstica i la competència digital tant en la part de pensament computacional i programació com en la d’ús crític i responsable.

Es van generar activitats molt interessants al voltant de cada un dels termes passant per debats, obres de teatre, estudi d’artistes visuals del moment i creacions personals, implicació de les famílies, entre moltes d’altres. 

Així, doncs, vull aprofitar d’aquesta publicació per encoratjar als docents a explorar i experimentar amb la intel·ligència artificial, i no només superficialment limitant-nos en les demostracions d’aplicacions generatives sinó aprofundint en la seva explicació i participant activament en la seva construcció. A més, podem aprofitar l’interès que genera la IA per integrar-la a través de diferents matèries i treballar altres aspectes més enllà de la programació. Cal educar en valors i respecte i aquest seria un exemple clar, ja que també pretén lluitar contra els discursos d’odi i promou una millor convivència.

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';