Article

De la Ment Humana a la Pantalla: Com la IA està ampliant les possibilitats creatives

CRISTINA DE PROPIOS / Doctora especialitzada en art i intel·ligència artificial i creativitat computacional, docent d’universitat (UEM / VIU), investigadora, ponent i artista. Col·laboradora d’ARTIFICIA (Barcelona)/@de_propios / depropios.com

El recent avenç en el camp de la Intel·ligència Artificial (IA) ha tingut un impacte significatiu en diversos camps d’estudi, inclosa l’educació. Encara que anteriorment ja existien tècniques i aplicacions que feien ús de la IA en l’àmbit educatiu, no es tracta simplement d’incorporar la IA de manera teòrica en les classes de tecnologia o en activitats extracurriculars de robòtica, ni de proposar exercicis amb IA a l’aula utilitzant aplicacions com a Scratch; l’impacte de la IA en l’educació és innegable, i la societat haurà d’adoptar una perspectiva més oberta i progressista en lloc de restringir el seu ús a l’aula o negar-lo de manera categòrica. Cada vegada són més els estudis i recerques en l’àmbit educatiu que recolzen la normalització del seu ús, sempre amb una explicació completa dels seus avantatges i desavantatges. La clau resideix a enfocar el seu ús no sols en la substitució de tasques o en la realització del treball de l’alumne, sinó en l’automatització de processos que permetin un aprenentatge més eficient i efectiu.

La capacitat de la IA per a generar imatges, música i vídeos ha millorat gradualment amb el temps. Els models generatius, basats en algorismes d’aprenentatge profund, poden analitzar grans conjunts de dades visuals i produir contingut original amb una àmplia gamma de resultats.

Una de les innovacions més destacades en aquest camp és DALL-E 2, llançat l’abril de 2022. Utilitza processament de llenguatge natural (NLP) per a generar imatges personalitzades a partir de descripcions de text. Aquest sistema es basa en GPT-3, un model lingüístic sofisticat amb una gran quantitat de paràmetres. A través d’un extens procés d’entrenament, aquesta eina de IA pot crear imatges inspirades en una àmplia varietat de conceptes i experiències humanes. La capacitat de DALL-E 2 per a transformar paraules en imatges ha revolucionat la forma en què concebem la creativitat i l’expressió artística. Altres eines com Midjourney i Stable Diffusion han ampliat les possibilitats de la creació artística impulsada per la intel·ligència artificial. Permeten generar imatges a partir de text, la qual cosa es coneix com a “text to image1

Les tècniques esmentades representen tan sols un petit exemple de la gran quantitat d’aplicacions disponibles en l’actualitat per a la generació d’imatges mitjançant la IA. En el context actual i amb vista cap al futur, no hauríem d’imposar restriccions rígides al seu ús, sinó més aviat enfocar la seva aplicació en la tasca de complementar, recolzar i ampliar les capacitats creatives humanes. En aquest punt, el veritablement complex radica a plantejar-se: quina tasca específica sol·licitem a la IA? I, sobretot, com la guiem en aquesta sol·licitud? En aquest context, la interacció amb la IA es converteix en un exercici mental per a trobar la millor manera d’expressar els nostres pensaments o el que desitgem crear, amb la finalitat d’obtenir un resultat que, encara que potser no és exactament el que esperàvem, resulti sorprenent i vàlid.

Per exemple, en la creació d’imatges fotogràfiques amb valor o no artístic, ja no resulta necessari emprar una càmera fotogràfica convencional. Les tècniques esmentades prèviament executen aquesta tasca en el nostre nom, obviant elements i processos que són essencials en el camp de la fotografia tradicional: no es requereix proximitat física amb el subjecte, no es necessita l’estudi minuciós de la llum i la captura de l’instant es converteix en una cosa supèrflua. Tot l’esmentat es genera de manera artificial, utilitzant com a base milions de fotografies i imatges que, per contra, sí que van tenir en compte els aspectes abans citats.

La comunicació efectiva amb la IA perquè comprengui el que es busca transmetre en una imatge, com una emoció, es torna fonamental en aquest procés. L’artista Blake Wood utilitza la IA per a infondre profunditat emocional en els seus retrats (Fig 1, Fig 2), sense necessitat de recórrer a subjectes físics. Aquesta és la nova postfotografia: capturant la intimitat sense una càmera.

L’evolució de la IA en el camp de la creativitat ha portat a reflexions sobre el valor i l’autoria de les creacions generades per màquines. Hauríem de considerar de menor valor un llibre o assaig creat completament per un programari de IA? Al llarg de la història, la tecnologia ha ajudat l’ésser humà a construir de manera més eficient i ràpida. Aquestes eines representen un avanç significatiu en la promoció de la creativitat i l’expressió artística, especialment per a aquells alumnes que poden trobar dificultats per a plasmar idees o adquirir habilitats artístiques tradicionals en un curt període de temps. La IA, en l’àmbit creatiu, actua com un col·laborador, com si un “robot” visualitzés i donés forma al que un pensa, al que un descriu, ajudant a transformar les idees en representacions visuals. A diferència del popular programari ChatGPT, les aplicacions creatives relacionades amb l’art digital, com la generació d’imatges i vídeos abans citats, no s’utilitzen tan comunament en l’entorn educatiu o es planteja incorporar-les. Sovint, en les classes d’educació artística, s’assignen tasques que requereixen propostes personals, de manera manual, per part dels alumnes, i seguint unes certes regles o directrius. En aquest context, els alumnes amb accés a programari de IA poden utilitzar-la per a generar dissenys, trobar inspiració o fins i tot millorar les seves pròpies creacions.

L’última novetat en el camp és el recent avanç d’OpenAI (setembre de 2023), fent un pas significatiu amb el llançament de DALL-E 3, integrat en ChatGPT. Aquesta última versió permet als usuaris generar “prompts” de manera més efectiva directament des del xatbot, d’aquesta manera obtenim resultats més precisos i coherents en generar imatges a partir de descripcions. Aquest progrés facilita encara més la col·laboració entre humans i màquines en el procés creatiu.

Donada l’evolució tan significativa en intel·ligència artificial generativa en els últims anys, sorgeix la pregunta, què ens ofereix el futur? Encara que moltes respostes sonen a ciència-ficció, no significa que, finalment i al cap de molt de temps, no s’arribin a aconseguir. La IA continuarà transformant la forma en què creem i experimentem l’art i la tecnologia, obrint noves possibilitats i desafiaments que ens ajudaran a avançar cap a un món més innovador i creatiu.

(*1) Fig 1. Retrat de la sèrie Visions & Memories per Blake Wood. Font: https://superrare.com/

(*2) Fig 2. Canyon I. Realitzat amb DALL-E 2 per Blake Wood, 2022.  Font: https://superrare.com/

(*) Capçalera.  “A silhouette of a grand piano overlooking a dusky cityscape viewed from a top-floor penthouse, rendered in the bold and vivid style of a vintage travel poster”. Exemple de ilustració realitzada per Dall-e 3 per OpenAI. Font: https://openai.com/dall-e-3

Posts relacionats

Participa

    Accepto que es tractin les meves dades per atendre la sol·licitud d'informació*Accepto que es tractin les meves dades per rebre el butlletí (opcional)

    Missatge enviat correctament.
    Hem enviat una còpia al correu electrònic que ens has facilitat
    Et respondrem tant aviat com sigui possible
    ';